• Artikkelin kategoria:Uutiset

BirdLifen kultainen ansiomerkki pohjalaiselle Ralf Wistbackalle

You are currently viewing BirdLifen kultainen ansiomerkki pohjalaiselle Ralf Wistbackalle
Luodossa asuva Ralf Wistbacka on ollut keskeinen toimija laajan Pohjanmaan rannikkoalueen linnustonsuojelu- ja selvitystyössä. Lintulajeista hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat olleet selkälokki, pikkutikka, uuttukyyhky ja tuulihaukka. Kuvaaja: Niclas Fritzén.

Luodossa asuva Ralf Wistbacka on ollut keskeinen toimija laajan Pohjanmaan rannikkoalueen linnustonsuojelu- ja selvitystyössä. Hän on vastannut useiden saaristoalueiden linnustoselvityksistä ja niiden korkealaatuisista raporteista, jotka osoittavat seuranta-alueiden linnustossa tapahtuneita suuria muutoksia. Lintulajeista hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat olleet selkälokki, pikkutikka, uuttukyyhky ja tuulihaukka.

Wistbacka on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita ja ohjannut useita opinnäytetöitä. Tutkimuksissaan 1980-luvulta lähtien hän on keskittynyt Merenkurkun ja Pietarsaaren seudun luontoon. Arvostettuna asiantuntijana Wistbacka on ollut ja on edelleen mukana useissa alueellisissa ympäristönhoitohankkeissa.

Vuodesta 1986 lähtien Wistbacka on vastannut ruotsinkielisellä Pohjanmaalla toimivan luontojärjestö Ostrobothnia Australiksen lintutieteellisestä työstä ja on mukana toimikunnassa, joka vastaa yhdistyksen ylläpitämän Valassaarten biologisen aseman toiminnasta. Hän kirjoittaa säännöllisesti ja ahkerasti yhdistyksen julkaisemaan lehteen OA-Natur. Yhdistyksen hallituksessa hän on ollut yhteensä 18 vuotta, muutaman vuoden myös sihteerinä ja varapuheenjohtajana.

Lintuharrastusta Wistbacka on edistänyt jakamalla lintu- ja luontotietouttaan muun muassa avoimessa yliopistossa, kansalaisopistoissa sekä Ostrobothnia Australiksen ja muiden ympäristöjärjestöjen lintukursseilla. Hän on myös pidetty retkiopas.

Wistbackan tutkimukset kattavat laajalti myös muita eliöryhmiä. Hän on väitellyt tohtoriksi liito-oravan populaatioiden seurannasta ja suojelusta.

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on 27 000 jäsentä ja tukijaa. Ostrobothnia Australis on BirdLife Suomen jäsenjärjestö.

Julkaistu 24.3.2024 klo 11:54.