Etelä-Pohjanmaalla maatalouden investointitukiin 233 hakemusta – lähes 100 tilaa jäi ilman tukea rahan loppumisen vuoksi

You are currently viewing <strong>Etelä-Pohjanmaalla maatalouden investointitukiin 233 hakemusta – lähes 100 tilaa jäi ilman tukea rahan loppumisen vuoksi</strong>
Maatalouden investointituista voi hakea tukea esimerkiksi maatilan tuotantorakennuksien rakentamiskustannuksiin. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lähetettiin maatalouden investointitukiin ensimmäiselle tukijaksolle 233 hakemusta. Määrärahojen puutteen vuoksi 93 hakemusta on jouduttu hylkäämään. Päätökset koskevat 10.5. päättyneelle tukijaksolle lähetettyjä hakemuksia. Etelä-Pohjanmaalla ensimmäiset maatalouden investointi- ja aloitustukien myöntöpäätökset tehdään elokuussa.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt vuodelle 2023 Etelä-Pohjanmaalle 4 miljoonaa euroa ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa, maatilojen energiainvestointia tai eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistäviin hankkeisiin. Ensimmäisellä tukijaksolla haettu euromäärä näihin hankkeisiin oli lähes 5 miljoonaa euroa. Jo ensimmäisellä tukijaksolla haettu euromäärä ylittää Etelä-Pohjanmaalle myönnetyn määrärahan.

Tämä tarkoittaa sitä, että 93 hanketta on jäänyt pisteytyksessä määrärahojen puutteen vuoksi alle hyväksytyn valintapisterajan, eikä heille voida tällä tukijaksolla myöntää rahoitusta. Näille hakijoille on lähetetty asiasta tieto. Kilpailukyvyn kehittämistä ja tilojen nykyaikaistamista koskevat tukikelpoiset hankkeet tulevat saamaan rahoituksen. Myöntöpäätöksiä aloitetaan tekemään lomakauden jälkeen elokuusta alkaen.

-ELY-keskuksen on varattava rahoitusta myös elokuun ja lokakuun tukijaksoille, painotimme kuitenkin rahoitusta ensimmäiselle jaksolle”, maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka toteaa.

Hakijoilla on mahdollisuus hakea tukea uudelleen elokuun ja/tai lokakuun tukijaksoilla, mikäli hanketta ei ole aloitettu. Jos hanke on aloitettu ennen tukihakemuksen vireille tuloa, se on tukikelvoton.

Seuraavat tukijaksot ovat 11.5.–15.8.2023, 16.8.–15.10.2023 ja 16.10.2023–15.1.2024. Tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Julkaistu 29.6.2023 klo 10:27.