• Artikkelin kategoria:Uutiset / Yleinen

Hannu Akkasen valitus menestyi hallinto-oikeudessa: Ilmajoki siirsi lain vastaisesti valtaa kunnanjohtajalle koronan alkaessa

You are currently viewing Hannu Akkasen valitus menestyi hallinto-oikeudessa: Ilmajoki siirsi lain vastaisesti valtaa kunnanjohtajalle koronan alkaessa
Hannu Akkasen (PS) tekemä valitus menestyi hallinto-oikeudessa.

Vaasan Hallinto-oikeus totesi päätöksessään Ilmajoen kunnanhallituksen päätösten vallan siirtämisestä kunnanjohtajalle koronan alkaessa olleen lainvastaisia ja ne tulisi kumota.

Kunnanhallitus päätti 23.3.2020, että ”kunnanjohtaja käyttää Ilmajoen kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.”

Hannu Akkanen totesi valituksessaan, ”että päätökset perustuvat virheelliseen lain soveltamiseen, kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa, eikä päätöksestä ilmene, mitä toimivaltaa kunnanjohtajalle on siirretty.”

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, ”ettei kunnanhallituksen päätöstä 23.3.2020 § 72 tehtäessä ole ollut voimassa valtioneuvoston antamaa käyttöönottoasetusta valmiuslain 108 §:n soveltamisesta. Valmiuslain 12 § koskee viranomaisten yleistä varautumisvelvollisuutta, eikä mainittu pykälä sisällä toimivaltaa tai sen siirtämistä koskevia säännöksiä.”

Hallinto-oikeus jatkoi päätöksessään, että ”koska kunnanhallitus kuitenkin on 29.6.2020 päättänyt erityistoimivallan päättymisestä, enempi lausuminen valituksesta raukeaa.”

Hallinto-oikeus katsoo, että Akkasen kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina voidaan pitää 200 euroa ja lisäksi korkokulut, jotka Ilmajoen kunta määrättiin maksamaan Akkaselle. 

Julkaistu 29.10.2021 klo 22:11.