• Artikkelin kategoria:Yleinen

”Hoidetut taimikot tuottavat puuta tulevaisuudessakin”

You are currently viewing ”Hoidetut taimikot tuottavat puuta tulevaisuudessakin”
Tie-ja oja-asiantuntija Sami Laukkola (kuvassa oik.) ja metsäneuvoja Janne Ranta ihastelevat vuonna 2017 valmistunutta metsäautotietä Ylistarossa. Kemeratuki myönnettiin ja nyt puu liikkuu metsästä, kun tie on kunnossa.

MTK:n kenttäpäällikkö Mikko Syrin mukaan kotimaisen puun käyttöä lisääviä investointeja suunnitellaan runsaasti ja hakkuumahdollisuuksia Pohjalaismaakunnissa riittää.

-Metsät antavat mahdollisuuden vastata teollisuuden tarpeisiin, kertoo tie-ja oja-asiantuntija Sami Laukkola Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen Ylistaron toimistolta. Hän jatkaa toteamalla, että kasvavat hakkuumäärät tuovat myös lisää taimikoita. 

-Jotta hakattavaa riittää tulevaisuudessa, on taimikonhoitoon panostettava, painottaa Laukkola.

Mikko Syri kertoo päästöoikeuksien hintojen nousseen lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä parantaa metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa.

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys välittää puuta kymmenille tahoille. Energiapuuta toimitetaan kuntien lämpölaitoksille sekä yksityisille maatiloille. Sahattavaa puuta toimitetaan alueen yksityisille sahoille. Kaikkien puutavaralajien kysyntä on virkistynyt myös toimituskaupoissa.

-Metsänomistajille pyritään saamaan paras mahdollinen hinta puusta. Kuitupuun osuus pyritään minimoimaan mm. tekemällä pieniläpimittaisia sahattavia puutavaralajeja kuten pikkutukkia ja parrua ja katkomalla lyhyitä tukkeja. Kertyvä kuitupuu kilpailutetaan suuremmissa erissä, jolloin sillekin saadaan paras mahdollinen hinta, kertoo metsäneuvoja Janne Ranta.

-Kantoja nostetaan nykyään harvemmin, koska metsänhoidon kannalta on parempi jättää kannot paikalleen. Risupaalit ja vastaava paalattava energiapuu on käytännössä poistunut, kuvaa Laukkola markkinoiden muutoksia.

Nuoria metsäpalveluyrittäjiä tarvitaan

Äänekosken tehtaan käynnistyminen näkyy puukaupassa lähinnä kokonaiskysynnän kasvuna. Erityisesti kuitupuulle on Laukkolan ja Rannan mukaan nyt parempi kysyntä. Ruotsiin ei ole tällä hetkellä tarvetta viedä puuta metsänhoitoyhdistyksen toimesta toimesta.

-Etelä-Pohjanmaa on Äänekosken kannalta reuna-aluetta, mutta tehtaan käynnistäminen on piristänyt kuitupuun kysyntää myös Pohjanmaalla. UPM:n Pietarsaaren tehdas käyttää nykyään enemmän pohjalaista puuta, koska Keski-Suomesta tuodaan vähemmän puuta Pietarsaareen, arvioi metsäsuunnitelmista vastaava Jaakko Nyrhinen.

Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella on riittävästi metsäpalveluyrittäjiä, mutta Sami Laukkola toteaa samaan hengenvetoon, että hyvistä ammattitaitoisista nuorista metsäpalvelu-/koneyrittäjistä on pulaa.

-Erityisesti metsureiden ammattikunta on suhteellisen ikääntynyttä ja jos alalle ei saada nuoria ammatillisesti osaavia tekijöitä, uhkaa kymmenen vuoden päästä metsuripula nykyisten jäätyä eläkkeelle, valottaa Laukkola tulevaisuuden näkymiä.

Muokattu klo 2.11.2018 klo 7.51

Julkaistu 31.10.2018 klo 15:01.