Ilmajoki erotti laittomasti tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkasen – riittääkö hallintojohtajan osaaminen asioiden hoitoon?

You are currently viewing Ilmajoki erotti laittomasti tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkasen – riittääkö hallintojohtajan osaaminen asioiden hoitoon?

Ilmajoella tehty valtuuston päätös perustaa tilapäinen valiokunta valtuustokauden 2017-2021 tarkastuslautakunnan erottamista varten oli lainvastainen ja päätös tulee kumota. Näin todetaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 57/2022. 

Ilmajoen kunnanvaltuusto päätti 8.2.2021  asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto nimesi tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimesi valiokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana toimi Matti Koivuluoma (kesk.).

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toiminut Hannu Akkanen (ps.) vaati kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Myöhemmässä vaiheessa Akkanen perui täytäntöönpanon keskeyttämisen.

Ilmajoen kunnanvaltuusto erotti lainvastaisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkasen. Valtuusto väitti Akkasen ”menettäneen valtuuston luottamuksen, sillä hänen toimintatapansa ovat johtaneet siihen, että lautakunnan muut jäsenet (varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) eivät tunne luottamusta häntä kohtaan”.

Ilmajokelaiset osoittivat kuitenkin kuntavaaleissa 2021 vain neljä kuukautta myöhemmin tuntevansa luottamusta Akkasta kohtaan. Akkanen sai enemmän ääniä kuin muut lautakunnan jäsenet yhteensä. Kuntavaaleissa 2021 Akkasen saama äänimäärä nousi 114:stä yhteensä 182:een. Sen sijaan muut kolme ehdolla ollutta tarkastuslautakunnan jäsentä saivat vain 130 ääntä. Varapuheenjohtaja Juha-Pekka Karvosen (kok.) äänimäärä tippui 103:sta 87:een

Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöstä rasittivat myös ankarat menettelytapavirheet. Kun kyseessä oli ollut asian ensimmäinen käsittely valtuustossa ja asian pöydällepanoa oli äänestystuloksen mukaisesti pyytänyt vähintään neljäsosa läsnäolleista valtuutetuista, asia olisi Ilmajoen hallintosäännön 95 §:n 2 momentin nojalla tullut panna pöydälle seuraavaan kokoukseen, oikeus totesi.

Ilmajoen kunta joutuu maksamaan Akkaselle 200 euron oikeudenkäyntikulut. 

Vuonna 2021 laillisuuden menettäneen uuden tarkastuslautakunnnan puheenjohtajana toimi Esa Niemistö (sin.). 

Ilmajoelle on tullut useita tuomioita hallinto-oikeudesta ja myös Teija Saarakkalan tekemä hallintovalitus voitti Ilmajoen kasvatus- ja opetuslautakunnan 15.6.2021 päätöksen 51 §, jolla nimettiin Sanni Vainio-Hynnilä luokanopettajaksi Koskenkorvalle. Saarakkala oli toiminut apulaisrehtorina eikä tullut valituksi tehtävään. Lisäksi hallinto-oikeus edellytti kuntaa julkaisemaan tuomion viipymättä kunnan verkkosivuilla. Vielä lauantai-aamuun 29.1.2022 mennessä Ilmajoen kunnan sivulta ei löytynyt ko. tietoa.

Ilmajoen jatkuvat tuomiot hallinto-oikeudesta ovat herättäneet kysymyksiä kuntalaisten keskuudessa virkamiesten ja hallintojohtajan osaamisesta.

Hallinto-oikeuden päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Julkaistu 29.1.2022 klo 11:50.