• Artikkelin kategoria:Ilmajoki / Uutiset

Jääviys tai luottamusaseman väärinkäyttö? Ilmajoen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja tutkii itse päiväkotia, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii

You are currently viewing Jääviys tai luottamusaseman väärinkäyttö? Ilmajoen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja tutkii itse päiväkotia, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii
Jump päiväkodin hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Karvonen tutkii itse Ilmajoen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana johtamaansa päiväkotiin liittyviä sopimuksia kunnan puolelta.

Ilmajoen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Juha-Pekka Karvonen (kok) lähetti lauantaiaamuna tiedotteen, jonka mukaan hän ”irtisanoutuu kaikista puheenjohtaja Hannu Akkasta sekä Ilmajoen kunnan päivähoitopalvelujen ostoja koskevista uutisoinneista eri tiedotusvälineissä”. Karvonen esiintyy tiedotteessa Ilmajoen kunnan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kirjeessä on kolmen muun lautakunnan jäsenen nimi.

Seinäjokinen-lehti soitti tarkastuslautakunnan jäsen Seppo Pitkämäelle (kd), joka vahvisti, että Juha-Pekka Karvonen ei jäävännyt itseään keskiviikkona pidetyssä tarkastuslautakunnan kokouksessa, jossa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski esitteli Jump päiväkoti-vyyhtiä lautakunnalle.

Juha-Pekka Karvonen on toiminut ja toimii edelleen Päiväkoti Jump Oy:n ja myös Päiväkoti Jump Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Seinäjokinen-lehti kysyi lautakunnan jäsen Seppo Pitkämäeltä, että tietääkö tämä Juha-Pekka Karvosen kaksoisroolista:

-Kyllä minä tiedän, vahvisti Pitkämäki.

Seinäjokinen-lehti kysyi Seppo Pitkämäeltä lautakunnan yleisestä suhtautumisesta jääviyksiin tai yrityskielellä mahdollisiin epäilyihin luottamusaseman väärinkäytöstä:

-Tottakai minä ymmärrän, mitä kuuluu luottamustehtävien vaatimuksiin.

Tästä huolimatta Karvosen toimintaan lautakunnassa ei ole puututtu.

Seppo Pitkämäki ei suoraan suostunut vastaamaan, kuka oli aloitteellinen kirjeen laatimisessa. Kun lehti tarkensi kysymystä, että yleensä lautakunta toimii puheenjohtajan tai tämän olleena estynyt varapuheenjohtajan aloitteesta, kumpi oli aloitteellinen?

-Voit itse arvata kirjeestä, kuka on ollut kirjeessä aloitteellinen, totesi Seppo Pitkämäki rivien välistä antaen ymmärtää, että se olisi ollut nimenomaan Karvonen.

Hannu Akkasen nimeä ei kirjeessä ole. Sari Mantere ja Birgitta Sihto allekirjoittivat myös Päiväkoti Jump Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja Ilmajoen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Karvosen aloitteesta laaditun kirjeen, jonka toimitukselle lähetti Karvonen.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Julkaistu 23.1.2021 klo 12:19.