• Artikkelin kategoria:Uutiset / Yleinen

Kansalaisaloite päihdesairauden hoidon uudistamisesta ja tehostamisesta

You are currently viewing Kansalaisaloite päihdesairauden hoidon uudistamisesta ja tehostamisesta
Kansalaisaloite tuo esiin seikkoja, jotka vaativat korjausta, kuten se, että päihdesairaat eivät mene avohoitoon ja että päihdesairaan edellytetään olevan ensin päihteetön ennenkuin hän saa psykiatrista hoitoa. Lisäksi puutteita on siinä, että päihde- ja mielenterveystyötä ei ole yhdistetty mielekkäästi, hoitopolku ei ole katkeamaton, tahdonvastaista hoitoa ei käytetä miltei lainkaan ja vanhempia ei kuunnella.

Tammikuussa on jätetty kansalaisaloite päihdesairauden hoidon uudistamisesta. Aloitteen yksi vastuuhenkilöistä on Riikka-Maija Rintasalo Seinäjoelta.

Kansalaisaloitteen mukaan päihderiippuvuus on vakava ja etenevä sairaus, joka johtaa kuolemaan. Tälläkin hetkellä se aiheuttaa paljon kärsimystä siihen sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä ihmishenkiä menetetään. 

Kansalaisaloite tuo esiin seikkoja, jotka vaativat korjausta, kuten se, että päihdesairaat eivät mene avohoitoon ja että päihdesairaan edellytetään olevan ensin päihteetön ennenkuin hän saa psykiatrista hoitoa. Lisäksi puutteita on siinä, että päihde- ja mielenterveystyötä ei ole yhdistetty mielekkäästi, hoitopolku ei ole katkeamaton, tahdonvastaista hoitoa ei käytetä miltei lainkaan ja vanhempia ei kuunnella.

Kansalaisaloitteen mukaan päihdesairaille pitää taata yhdenveroinen mahdollisuus oman sairautensa oikea-aikaiseen, riittävän pitkään ja katkeamattomaan hoitopolkuun. 

Lisäksi päihdesairautta tulisi hoitaa viimeisimpiä tutkimustuloksia hyödyntäen. 

”Tarvitaan lisää resursseja päihdesairaiden hoitopolulle: täydennyskoulutusta työntekijöille ja paikkoja, joissa päihdesairaita osataan hoitaa ja heidän läheisiään kuullaan.”

Kansalaisaloitteessa tuodaan lisäksi esiin, että itse päihdesairaus ei saa olla este päihdesairauden tai muun mielenterveysongelman hoitamiselle: ei evätä päihtyneeltä hoitoa, vaan autetaan hoitopolulle. 

”Mielenterveyslain tulee turvata päihdesairauden hoito tasaveroisena muiden mielen sairauksien rinnalla, osana mielenterveyspalveluita: myös riittävän pitkä, tarvittaessa tahdonvastainen, katkaisu- ja kuntoutushoito akuuttihoidon jälkeen siihen varatussa sopivassa paikassa tulee olla mahdollinen vaihtoehto.”

Kansalaisaloitteen ”Päihdesairauden hoitoa tulee uudistaa ja tehostaa lainsäädännön avulla jokaisen suomalaisen hyväksi ja turvaksi” voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9595.

Edetäkseen eduskuntaan aloite tarvitsee vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Julkaistu 12.2.2022 klo 18:18.