KD:n kansanedustajat: Viljelijöiden tulot junnaavat – missä ruokavaltuutetun ääni?

You are currently viewing KD:n kansanedustajat: Viljelijöiden tulot junnaavat – missä ruokavaltuutetun ääni?
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja varapuheenjohtaja Peter Östman ovat huolissaan viljelijöiden tulokehityksestä.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat huolissaan viljelijöiden tulonkehityksestä.  

-Euroopan unionia myöten on herätty siihen, että ruokaketjun tulonjako ei suosi viljelijää. Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden arvion mukaan suomalaisen viljelijän keskimääräinen yrittäjätulo tulee niukasti laskemaan alkavalla CAP-kaudella. Konkreettista parannusta tuottajien taloudelliseen asemaan ei siis ole nykykeinoilla ole näköpiirissä, paljosta keskustelusta huolimatta, harmittelevat Suuren valiokunnan KD-edustajat Sari Essayah ja Peter Östman.  

Suomessa on perustettu elintarvikevaltuutetun, eli ns. ruokavaltuutetun virka. Valtuutetun tehtävänä on työskennellä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriöministeri näkee uudella valtuutetulla olevan keskeinen rooli elintarvikemarkkinalain hengen toteutumisessa. Valtuutettu on olemassa jo yli vuoden.  

-Tietoa valtuutetun toiminnasta on toistaiseksi saatavilla varsin niukasti. Toistaiseksi on epäselvää, millä tavoin perustettu virka edesauttaa kotimaisten elintarvikemarkkinoiden kehitystä tuottajan kannalta reilumpaan ja huoltovarmuuden kannalta parempaan suuntaan, toteaa Sari Essayah.  

Kristillisdemokraattien kansanedustajat jättivät perjantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta.  

——
Alla kirjallisen kysymyksen teksti:  

Eduskunnan puhemiehelle Euroopan Unionia myöten on herätty siihen, että ruokaketjun tulonjako ei suosi ruoan alkutuottajaa. Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan suomalaisen viljelijän keskimääräinen yrittäjätulo tulee niukasti laskemaan alkavalla CAP-kaudella. Konkreettista parannusta tuottajien taloudelliseen asemaan ei siis ole nykykeinoilla ole näköpiirissä, paljosta keskustelusta huolimatta.  Suomessa on pitkään keskusteltu esimerkiksi kauppojen suhteettoman hyvästä neuvotteluasemasta alkutuottajiin nähden ja lisäksi edelleen on epäilyksiä esimerkiksi siitä, miten hyvin lihan alkuperämaamerkintöjä valvotaan.  Suomessa on ollut voimassa elintarvikemarkkinavaltuutetun virka ja virkaan nimetty valtuutettu alkaen 1.9.2019.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antaminen sekä hyviin liiketapoihin liittyvää tiedotus ja neuvonta. Valtuutetun tehtävänä on työskennellä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan ministeri näkee uudella valtuutetulla olevan keskeinen rooli elintarvikemarkkinalain hengen toteutumisessa.  Toistaiseksi on epäselvää, millä tavoin perustettu virka edesauttaa kotimaisten elintarvikemarkkinoiden kehitystä tuottajan kannalta reilumpaan ja huoltovarmuuden kannalta parempaan suuntaan. Tietoa valtuutetun toiminnasta on toistaiseksi saatavilla varsin niukasti. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:Miten hallitus arvioi elintarvikemarkkinavaltuutetun viran tehtävänannon ja viranhoidon onnistumista? Miten hallitus aikoo varmistaa, että elintarvikemarkkinavaltuutetulla on käytettävissään riittävät työkalut, jotta viranhoidolla on positiivinen merkitys elintarvikemarkkinoiden kehitykseen?

Julkaistu 4.12.2020 klo 19:57.