Kuntalaisaloite: 3 KM SUOJAETÄISYYS TUULIVOIMALAN JA ASUINRAKENNUKSEN VÄLILLE SEINÄJOELLA

You are currently viewing Kuntalaisaloite: 3 KM SUOJAETÄISYYS TUULIVOIMALAN JA ASUINRAKENNUKSEN VÄLILLE SEINÄJOELLA
Aloitteen alullepanijat Anniina Ollila lastensa Alissan (sylissä) ja Melissan kanssa sekä Minna Mäki lastensa Vilhon (sylissä) ja Eevin kanssa.

Seinäjoella on tehty kuntalaisaloite kolmen kilometrin suojaetäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen välille. Aloitteen tekstin ovat laatineet nurmolaiset Anniina Ollila ja Minna Mäki.

Lapuan ja Seinäjoen rajalle on suunnitteilla useita tuulivoimaloita. Alueen asukkaat kokevat, että he eivät ole päässeet asiaan vaikuttamaan.

-Pitkän etsinnän jälkeen löysimme nykyisen talomme. Nyt, kun isoimmat remonttiprojektit on takanapäin, havahduimme tuulivoimatehdasalue- suunnitelmiin vain 2 km päähän kodistamme. Nuo kaavaillut voimalat näkyisivät pihaamme arviolta jokainen peittäen puolet horisontista. Ihmettelemme miksi kaupungilla on niin suuri tarve olla määrittämättä minimisuojaetäisyyttä? Näemme, että sellainen ehdottomasti tarvitaan suojaamaan jokaisen lähialueen asukkaan kotirauhaa ja omaisuutta, painottaa Anniina Ollila.

Minimietäisyysraja asunnon ja tuulivoimalan välille on määritetty jo monessa kunnassa tai kaupungissa. Esimerkiksi Evijärvellä se on 4 km ja Ilmajoella 3 km.

-Vaadimme, että minimietäisyysrajan Seinäjoella tuulivoimalan ja asuinrakennuksen välillä tulisi olla vähintään 3 km. Ihmetyttää kaupungin linjaus siitä, että suojaetäisyyttä ei aseteta, kun tutkimukset osoittavat että ihmiset oireilevat sitä enemmän mitä lähempänä voimalat sijaitsevat. THL:nkin kyselytutkimuksen mukaan joka viidennessä omakotitalossa kärsitään unihäiriöistä kuuluvan melun vuoksi 2,5 kilometrin säteellä voimaloista. Se tarkoittaisi satoja kotitalouksia tämän tuulivoimapuiston ympäristössä, koska asutus alueen ympärillä on niin tiheää, kertoo puolestaan Minna Mäki.

Seinäjoen ja Lapuan rajalle suunnitellulle Lamminnevan hankealueelle on luonnosteltu jopa 50 voimalaa. Lähimmät talot ovat vain n. 1 km:n päässä suunnitellusta voimala-alueesta, 2 km:n säteellä on n. 831 asuntoa ja 5 km:n säteellä jo yli 3909 asuntoa. Minkään muun tuulivoimaselvityksessä esitetyn selvitysalueen läheisyydessä Etelä-Pohjanmaalla ei ole näin suurta määrää asuintaloja. 

-Asumme Latikan asuinalueella. Kuullessani keväällä ensimmäistä kertaa lähistölle suunniteltavista seitsemästä tuulivoimalasta, en juurikaan huolestunut asiasta. Huoleni heräsi vasta tänä syksynä, kun lehdessä kerrottiin kartan kera Seinäjoen ja Lapuan rajalle suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Nyt puhuttiin jo useista kymmenistä voimaloista ja kartasta pystyi toteamaan, että alue tulee sijaitsemaan ainoastaan 2 kilometrin päässä kodistamme.

Ensimmäisenä huolta herätti lähinnä voimaloiden vaikutus kiinteistön arvoon, mitä jos tästä joutuu muuttaa pois, pohtii Minna Mäki.

Voimaloiden koon ja tehon kasvaessa myös haitat ja haitta-alue kasvaa. Tällä hetkellä Peräseinäjoella asuinkiinteistöä lähin voimala on 835 m etäisyydellä.

Seinäjoen kaupunkistrategian 2018–2025 mukaan yksi kaupungin toimintaa ohjaavista kolmesta arvosta on vastuullisuus. Vastuullisuus on kuvattu strategiassa seuraavasti: Vastuullisuus on vastuuta kaupungin asukkaista ja yrityksistä, turvallisuudesta, tasa-arvosta ja kestävästä kehityksestä .

-Kaupungin asukkaiden turvallisuuden ja tasa-arvon turvaamiseksi vähintään kolmen kilometrin minimietäisyyden määrittäminen tuulivoimalan ja vakituisen asunnon välillä on välttämätöntä, muistuttaa Anniina Ollilla.

Hänen mukaansa voimaloiden läheisyys vaikuttaa merkittävästi talon arvoon. Lisäksi voimalat aiheuttavat oireilua lähistön asukkaissa.

-Ystäväni asuu Lapualla 5 km etäisyydellä Jouttikallion voimaloista ja kärsii myllyjen myötä tulleista uniongelmista. Tiedän useita tapauksia lähikaupunkien voimaloiden lähistöltä, joissa talo on lähtenyt ilmeisesti resonoimaan matalaa huminaa aiheuttaen ongelmia asukkaille. Toivoisin, ettei kenenkään tarvitsisi tällaisten itsestä riippumattomien syiden takia kärsiä omassa kodissaan. Mietityttää myös, mikä vaikutus myllyjen läheisyydellä saattaisi olla pieniin kehittyviin lapsiimme, miettii Anninina huolissaan.

Kuntalaisaloitteen mukaan tuulivoimaloita koskevat tutkimukset on tehty pääsääntöisesti huomattavasti pienempikokoisten ja tehoisten voimaloiden osalta, teollisen mittaluokan voimaloihin verrattuna. 

”Nämä isommat voimalat kaipaavat lisää tutkimusta vaikutuksistaan, eikä niitä varovaisuusperiaatteenkaan vuoksi tule sijoittaa lähelle asutusta. Vaadimme tuulivoimarakentamiseen osoitettavan alueita niin etäältä, että niistä ei varmasti koidu häiriötä asukkaille. Kaikkien kaupunkilaisten terveys, viihtyvyys ja omaisuuden arvo tulee nähdä yhtä arvokkaina.

Viitaten edellä lueteltuihin perusteluihin, vaadimme, että kaupunki määrittelee tuulivoimalan ja asuinrakennuksen minimietäisyysrajaksi 3 km.”

-Nuo suunnitteilla olevat Suomen suurimmat voimalat ovat kooltaankin sellaisissa mittaluokissa, että sitä on vaikea edes ymmärtää. Ne hallitsisivat maisemaa täysin, päättää Anniina Ollila lopuksi.

Minna Mäki, Juha Pajula, Vilho Pajula, Eevi Pajula, Toni Mantila, Sofia Mantila, Hannele Kuhanen, Jarkko Ala-Riihimäki, Mikko Ollila, Marko Ala-Riihimäki, Anniina Ollila, Alissa Ollila, Melissa Ollila, Matti-Pekka Luukko sekä Jaakko Luukko vastustavat tuulimyllyjen rakentamista liian lähelle asutusta.
Julkaistu 4.1.2022 klo 10:10.