Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kielsi Seinäjoen Kotijoukkue Oy:n toiminnan kolmeksi vuorokaudeksi

You are currently viewing Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kielsi Seinäjoen Kotijoukkue Oy:n toiminnan kolmeksi vuorokaudeksi

Aluehallintovirasto on kieltänyt Seinäjoen Kotijoukkue Oy:n kiinteistönvälitystoiminnany kolmen vuorokauden ajaksi. Kielto tulee voimaan 11.1.2021, jollei hallinto-oikeus määrää toisin. Toimintakiellon perusteena on kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastainen toiminta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 1.12.2020 päätöksen, jolla se kielsi Seinäjoen Kotijoukkue Oy:n kiinteistönvälitystoiminnan kolmen vuorokauden ajaksi. Toimintakielto tulee voimaan 11.1.2021, jollei hallinto-oikeus määrää toisin. Kielto koskee Seinäjoen Kotijoukkue Oy:n toimipistettä Seinäjoella.

Kiellon aikana välitysliike tai sen palveluksessa työskentelevät eivät saa hoitaa minkäänlaisia välitystehtäviä tai markkinoida välityspalveluita.Aluehallintoviraston antaman kiellon perusteena on kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastainen toiminta vuokraustoimeksiantoa hoidettaessa. Asuinhuoneiston vuokrauksen yhteydessä välitysliike oli vuokrannut välitysliikkeen toimitusjohtajan vuokalaiselle autopaikan, jota toimitusjohtaja ei omistanut. Vuokraukselle ei myöskään ollut autopaikan todellisen omistajan suostumusta. Lisäksi välitysliike oli laiminlyönyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa muun muassa jättäessään hankkimatta toimeksiannon kohteesta isännöitsijäntodistuksen.

Aluehallintovirasto on antanut välitysliikkeelle seitsemän vuorokauden määräaikaisen toimintakiellon elokuussa 2019. Aluehallintovirasto seuraa toimintakiellon aikana, noudattaako välitysliike annettua kieltoa.

Päätös ei ole lainvoimainen. Välitysliike voi valittaa aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Julkaistu 29.12.2020 klo 13:49.