• Artikkelin kategoria:Uutiset / Yleinen

Lapuan hiippakunnassa piispanvaali

You are currently viewing Lapuan hiippakunnassa piispanvaali
Lakimiesassessori Tuomas Hemmingin mukaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin viestintään on luotu yhtenäinen ilme koskien piispanvaalia. ”Me haluamme tässä vaalissa kutsua piispanvaaliin liittyen keskustelemaan ja viestimään rohkeasti kristillisen sanoman pohjalta. Kuten strategiammekin ajatus on, niin sama koskee piispanvaalia: Ovet auki rohkeasti!”

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.2.2022 lukien. 

Tästä johtuen tuomiokapitulin on määrättävä piispan vaali, kirjoittaa lakimiesasessori Tuomas Hemminki Lapuan hiippakunnan tiedotteessa.

Tuomiokapituli on 27.4 määrännyt piispanvaalin pidettäväksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

Vaalin ensimmäinen kierros on 2.11.2021. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi ja kukaan ehdokkaista ei saa yli puolia äänistä ensimmäisellä kierroksella, järjestetään vaalin toinen kierros 23.11.2021.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Lapuan hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 475. Maallikkovalitsijoita ovat Lapuan hiippakunnasta valitut kirkolliskokousedustajat, Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori. 

Näiden äänioikeutettujen lisäksi seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet valitsevat 452 maallikkovalitsijaa siten, että jokaisesta 44 seurakunnasta valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 408 maallikkovalitsijaa valitaan seurakuntien väkimäärän suhteessa. Eniten maallikkovalitsijoita valitsee Jyväskylän seurakunta, 96 kappaletta.

Äänioikeutettujen valinnan jälkeen piispan vaalin ehdokasasettelu alkaa alustavan suunnitelman mukaisesti 17.6.2021 ja päättyy 17.8.2021.

Oikeus asettaa ehdokas piispan vaalissa on valitsijayhdistyksellä, jonka muodostaa vähintään 30 tässä vaalissa äänioikeutettua henkilöä, pappia ja/tai maallikkoa. Ehdokashakemuksessa saadaan nimetä yksi pappi, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkuudelleen.

Tuomiokapituli varaa valitsijayhdistyksille mahdollisuuden täydentää ehdokashakemuksiaan, mutta käytännössä elokuussa tiedämme vaaliin asetetut ehdokkaat.

Tuomiokapitulin järjestää kaksi vaalipaneelia, Mustasaaressa ja Jyväskylässä, ensimmäisellä kierroksella ja ne tulevat olemaan katsottavissa myös verkossa. Mikäli toinen vaalikierros tarvitaan, järjestää tuomiokapituli vielä vaalipaneelin Lapualla.

Äänestys tapahtuu vaalipäivinä rovastikunnittain ja tavoitteena on tuloksien ilmoittaminen laskennan valmistuessa rovastikuntakohtaisesti sen jälkeen, kun jokaisessa rovastikunnassa äänestäminen on saatu valmiiksi.

Julkaistu 27.4.2021 klo 15:29.