Lapuan hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Tuomas Koivuniemi

You are currently viewing Lapuan hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Tuomas Koivuniemi

Lapuan hiippakunnan uusi hiippakuntavaltuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa ja piti ensimmäisen kokouksensa 29.5.2024. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti päätoimittaja, toimitusjohtaja Tuomas Koivuniemi Kauhajoelta.Varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään yksimielisesti Alajärven seurakunnan kappalainen Harri Silvolahti.

Tuomiokapitulin maallikkojäseneksi valittiin yksimielisesti fysioterapeutti, yrittäjä Minna Myllymäki Jyväskylästä. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin osastonhoitaja, TtM Elina Kalliovalkama Seinäjoelta ja toiseksi varajäseneksi piirijohtaja, KM Kai Niemelä Vaasasta.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyi ehdotuksen hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi. Asiakirjat siirtyvät seuraavaksi kirkolliskokouksen käsittelyyn. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että vuosi 2025 on monien rakennemuutosten vuosi. Seurakuntaliitoksia valmistellaan, ja niitä siirtyy toteutusvaiheeseen. Tuomiokapitulin henkilöstö ja hiippakunnan organisaatiokonsulttien verkosto tukevat seurakuntien muutosprosesseja. Vuonna 2025 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa työskentelee 11 henkilöä.

Hiippakunnan keskeisiä toiminnallisia painopisteitä vuonna 2025 ovat seurakuntien työn tukeminen ajankohtaisten haasteiden keskellä, rauhan ja yhteyden rakentaminen, ihmisten erilaisten hengellisten kysymysten tunnistaminen sekä rekrytointiosaamisen vahvistaminen. Tarkoituksena on muun muassa luoda yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa malli kaupunkipyhiinvaellukseen erityisesti opiskelijoita ajatellen sekä rohkaista seurakuntia kirkkotilojen monipuoliseen käyttöön.

Tuomiokapituli on osa kirkon keskusrahaston talouden kokonaisuutta. Tuomiokapitulille osoitettu talouskehys on tarkoitettu tuomiokapitulin toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Lapuan hiippakunnan toiminnan kehys on 1 300 300 euroa vuodelle 2025. Hiippakunnan toimintamenoista suurin osa kuluu palkkoihin ja palveluiden ostoihin.

Julkaistu 1.6.2024 klo 14:11.