Kotimainen energia ja työ kunniaan

You are currently viewing Kotimainen energia ja työ kunniaan
Seinäjokinen-lehden vieraskolumnissa kansanedustaja Hannu Hoskonen ottaa kantaa kotimaisen energian ja työn puolesta. Hoskonen on myös ympäristövaliokunnan puheenjohtaja.

Ilmastonmuutosta on käytetty monen päätöksen perusteena Suomessa. Vaikea on ymmärtää jatkuvasti kasvavia vaatimuksia metsien käytön rajoittamisesta. Ainoa todellinen hiilinielu, kasvavat metsät, vaatii nimenomaan hoitoa ja hakkuita, jotta uutta puuta syntyisi hiiltä sitomaan. Metsien suojelu muuttaa hiilinielun päästölähteeksi, minkä luulisi olevan ilmastolla politiikkaa tekeville painajainen.


Myös energiatuotantoa koskevia päätöksiä on mahdoton ymmärtää. Kotimainen, uusiutuva energia on jäänyt armotta tuontienergian jalkoihin turpeen veropäätöksen takia. Rekkaralli idästä ja laivakuljetukset Euroopasta lisäävät takuulla päästöjä. Suomalaista energiaa tuottavat urakoitsijat ajautuvat konkurssiin, työntekijät kortistoon ja energiantuotannon toimivuus on aidosti uhattuna. Tämä kehitys on pysäytettävä heti jo kansallisen turvallisuuden takia.


Turve on kiistatta uusiutuva luonnonvara; nykykäyttö on noin kolmannes vuotuisesta kasvusta. Se on välttämätöntä hyvin monelle eri käyttäjälle maataloudesta aina turpeen uusiin käyttömuotoihin saakka. Monia tuotteita on tulossa ja vientikauppa kehittyy hyvää vauhtia. Esimerkiksi Suomi on nyt maailman johtava kasvualustojen toimittaja. Tällaista nousevaa vientikaupan mahdollisuutta ei työttömyydestä kärsivällä Suomella ole varaa menettää. Erikoisen tärkeä asema turpeella yhdessä hakkeen kanssa on energiantuotannossa. Suomessa kehitetty yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto,CHP, takaa suomalaisiin koteihin edullisen lämmön. Parasta kaikessa on se, että kovien pakkasten aikaan lämmöntuotannon sivutuotteena syntyy edullista sähköä juuri silloin, kun sähkön kulutus on maksimissaan. Pörssistä ostettuna tuo sama sähkö voi olla hinnaltaan jopa satakertainen normaaliin verrattuna.

Jotta kotimainen energia ja huoltovarmuus turvataan, on hallituksen puututtava uhkaavaan tilanteeseen heti. Huoltovarmuuslakiin olisi helppoa tehdä muutos, jolla varmistetaan turpeen saatavuus häiriöttä niin energiatuotannossa kuin muutenkin. Samalla estetään ainespuun polttaminen, joka alkaa olla metsäteollisuuden kannalta iso ongelma. Arvopuuta ei pidä polttaa. Samalla energiaturve on irrotettava päästökauppajärjestelmästä ja säätää verovapaaksi. Näin kansalliset edut turvataan niin energiantuotannossa kuin meille tärkeän vientiteollisuuden toiminnassa. Nyt ilmastopolitiikalla ollaan sammuttamassa valoja maaseudulta, mikä johtaa kansantaloutemme ylipääsemättömiin vaikeuksiin työttömyyden kasvaesssa. Koronan aiheuttamia vaikeuksia ei kannata tieten tahtoen lisätä. Korjausliikkeillä on iso kiire, jotta vältämme edessä olevat uhkat hyvissä ajoin. Näin ei voi jatkaa.


Hannu Hoskonen, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan pj. 

Julkaistu 19.1.2021 klo 14:03.