Puheenjohtajan palsta – Villi länsi

Puheenjohtajan palstalla Piia Kattelus-Kilpeläinen ottaa kantaa asioihin

Villi länsi ei ole kadonnut. Ylistaro on tällä hetkellä kuin Amerikan länsiosan rajaseudun kylä, missä vallitsevat villit olosuhteet. Asukkaat ja yrittäjät ovat tahtomattaan ja pyytämättään jääneet lainsuojattomaan asemaan, jossa heidän oikeuksiaan poljetaan. Tomuisen ja tuulisen turpeella lämpiävän pikkukaupungin sheriffikään ei puolusta omiaan. Etelä-Pohjanmaan ELY on ottanut oikeudet omiin käsiinsä ja saa vallata maata ”rajaseudun” asukkailta heitä sen kummemmin kuulematta ja samalla sumputtaa Komian kirkon taajaman sivuun valtaväylältä.

Miten tähän on tultu? Kuntaliitoksen jälkeen Ylistaron yleiskaavatyö ei ole edennyt Seinäjoen hallinnon rattaissa. Ylistaron kunnan vuonna 2008 tekemässä yleiskaavassa todetaan, että liikenteen kasvu edellyttää liittymien vähentämistä ja jäljellejäävien parantamista sekä eritasoliittymän rakentamista. Tässä yleiskaavassa (joka siis on jäänyt kesken) Pelmaan eritasoliittymä on tyystin eri paikassa kuin nyt käsillä olevassa suunnitelmassa. 

Herää kysymys, onko yleiskaavaa tahallaan jarrutettu, jotta ELY saa rauhassa vetää lennokkaita ja vahingollisia tielinjauksiaan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavassa osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu  koskee. 

Osallisilla olisi oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä – tämä mahdollisuus on ylistarolaisilta evätty, koska tiesuunnitelma on härskisti tehty ennen yleiskaavaa ja ELY on saanut Traficomilta luvan aloittaa tietyöt, vaikka valitus on vireillä. Lisäksi ELY on jättänyt yleissuunnitelman tekemättä sillä perusteella, että Pelmaan uuden tielinjauksen vaikutukset ovat ”vähäiset” – tähän väitteeseen on 600 kuntalaista jättänyt eriävän mielipiteensä.

**********

Seinäjoelta on perinteisesti tultu Ylistaroon kerran vuodessa pitämään toripuheita yhä kutistuvalle kuulijakunnalle. Sanoma on ollut vuodesta toiseen sama: Meillä menee hyvin ja Ylistaro hyötyy Seinäjoen kasvun kehästä ja ja ja…tämän Pelmaan tielinjauksen jälkeen on turha Seinäjoen herrojen ja Ylistaron silmäätekevien poliitikkojen tulla torille takki auki hehkuttamaan sitä, että kyllä kuolleista voi herätä.

**********

Kenestä Seinäjoen seuraava kaupunginjohtaja? Pitäisikö kysyä, että kuka ehdokkaista suostuu reiluun palkan alennukseen? Kaksikymmentä pinnaa peruspalkasta pois. Poikkeustilojen takia taantuma on tässä ja kurjuutta tulisi jakaa tasaisesti, myös johtoportaassa.

Julkaistu 6.12.2020 klo 19:39.