Puheenjohtajan palsta

Sanktiotvalvonta ja pakotteet eivät ole ratkaisu

Kaupunginhallituksen päätös siitä, että yhdistyksiltä aletaan perimään vuokraa kunnan tilojen käytöstä Nurmossa ja Peräseinäjoella on väärin. Vastustin tätä hallituksessa, mutta jäin asukkaita puolustavan kantani kanssa vähemmistöön.

Asukaslautakunnan entisenä puheenjohtajana en voi hyväksyä sitä, että yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa vaikeutetaan kaupunkikeskustan ulkopuolella, koska liitoskuntien alueella kokoontumispaikat ovat kiven alla. Lisäksi yhdistyksissä on tiukka taloudellinen tilanne, joten jos vähät tulot menevät vuokraan, ei toiminnan rahoittamiseen riitä varoja – toiminta ja ihmisten aktivointi ovat kuitenkin kolmannen sektorin toimijoiden tärkein tehtävä.

******

Vanhusten hoito tai paremminkin hoitamatta jättäminen ovat kaikkien huulilla. Sanktioilla, valvonnalla tai sakoilla ei tätä ongelmaa kuitenkaan korjata. Suomessa on harjoitettu aivan liian pitkään keskittävää politiikkaa, jonka seurauksena nuoret ovat kaikonneet maakunnista kaupunkeihin, jonne valtio on keskittänyt koulutus- ja työpaikkoja. Tämän kehityksen johdosta ovat ikääntyneet vanhemmat jääneet etäälle, ja ovat nyt yhteiskunnan palvelujen varassa – minä huudan yhteisöllisyyden ja desentralisaation perään, jonka varaan suomalainen yhteiskunta on aikoinaan rakennettu.

Vanhuksista on pidettävä huolta, mutta sitä ei tehdä keinotekoisilla hoitajamitoitussäännöksillä tai sillä, että ikäihmisten hoito ulkoistetaan kasvottomille ulkomaisille hoivapalveluille. Kuntien tulee tukea enemmän omaishoitajia ja tarjota kotiin kuntoutuspalveluja. Lisäksi laitospaikkojen riittävyys on turvattava, niitä kun on karsittu aivan liikaa. Eläkevakuutusyhtiöihin piilotetut miljardit on kotoutettava ulkomailta suomalaisten eläkeläisten käyttöön eläkkeiden korotuksina, jotta he voivat myös itse rahoittaa omaa hyvinvointiaan ja huolehtia itsestään pidempään.

********

Etelä-Pohjanmaan MTK:n, yrittäjien ja kauppakamarin järjestämässä eduskuntavaalipaneelissa pääsin vastaamaan Venäjän pakotteiden jatkamista koskevaan kysymykseen. Minä olen sitä mieltä, että pakotteet tulisi purkaa. Järjettömän EU-politiikan seurauksena on aiheutettu Suomen maataloussektorille korvaamatonta vahinkoa. Neljän vuoden aikana on menetetty jopa neljän miljardin euron arvosta vientimarkkioita. EU on Suomelle tästä korvannut kertaluonteisesti vaivaiset 10 miljoonaa euroa. Miksi Suomessa tehdään toistuvasti maaseutua kurittavia päätöksiä? Jos suomalainen päättäjä ei pidä kotimaisen talonpojan puolta, ei häntä puolusta kukaan muukaan.

Piia Kattelus, hallituksen puheenjohtaja
 

Julkaistu 4.3.2019 klo 12:00.