Suomen alati kasvava susikanta ei ole kenenkään etu

You are currently viewing Suomen alati kasvava susikanta ei ole kenenkään etu
Ilmajoen metsästysseuran puheenjohtaja Jukka Tietäväinen ottaa kantaa liian isoksi paisuneeseen susikantaan. Kuva: Ilmajoen ms nettisivut.

Honkakylässä iltapisulla olleen Andy-koiran kimppuun hyökänneelle piha-alueita kiertävälle sudelle haettiin neljän metsästysseuran yhteistyöllä kaato-lupaa. Kuten jo uutisoitiin niin lupa evättiin.

Riistakeskus perustelee päätöstään mm.talouteen liittyvillä seikoilla, vaikka hakija ei ole missään vaiheessa arvottanut yksityistä omaisuutta tai suden arvoa. Lupahakemuksessa on rasti ruudussa yleinen turvallisuus, EI kohdassa taloudelliset vahingot, eikä ole hakijan tehtävä arvioida lemmikkien hintoja.

Luvan käsittelijä ja päätöksen tekijä käyttää päätöksen perusteluissaan kohtia, jotka on aiemmista pihasusien karkotus-lupa-asiakirjoista poimittu, vaikka hakija on perustellusti ilmoittanut hakevansa lupaa suden tappamiseksi.

Hylkäyspäätöksessään riistakeskus perustelee päätöstään mm. muilla toimenpiteillä. Viitaten eläimen karkottamiseen, mihin suuntaan eläin tulisi karkottaa? Joka puolella on asutusta yhtä lailla joten karkotus tarkoittaa vain ongelman siirtämistä muiden käsiin.

Viranomaisen tulkintaa suotuisan suojelun tasosta ei voida pitää kansalaisten kannalta kohtuullisena, koska suden kannanhoihoitosuunnitelman (MMM) mukaan ongelmayksilöt tulee poistaa aina ja viipymättä.

Kannanhoitosuunnitelmassa on kuvattu hyödyt oikea-aikaisten ja kohdistettujen poikkeuslupien osalle, jolla varmistetaan ettei susikantaan muodostu paitsi liian kesyjä, mutta myöskään ihmisasutuksen keskeltä ruokaa saalistavia populaatioita, jotka lopulta uhkaa koko paikallista susikantaa konfliktien kasvaessa.

Hakijat ovat valittaneet päätöksesta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Riistakeskus on itsekin hankalassa tilanteessa asian suhteen. Sen on noudatettava suden kanta-arviota ja suotuisan suojelun taso myös määrittelee heidän toimiaan. Nämä kaksi edellä mainittua eivät ole riistakeskuksen käsissä vaan LUKEn (luonnonvarakeskus).

Metsästäjät ovat vapaaehtois-voimin useana vuonna tehneet yhtäaikaisen jälkilaskennan omilla alueillaan jonka tulokset on LUKE myös joka vuosi katsonut ylen ja ilmoittanut että ei pidä paikkaansa ja väärin laskettu. 

Itse laskennassa suden jäljet etsitään ja susi motitetaan alueeseen jonka jälkeen motissa oleva(t) sudet jäljitetään ja selvitetään niiden lukumäärä. LUKEn mukaan tämä ei ole luotettava keino laskentaan. Heidän oma kanta-arvionsahan perustuu pääosin laskennalliseen kaavaan mitä nyt pidän vähintäänkin epäluotettavana jos vertaa metsästäjien laskutapaan joka kuitenkin perustuu varsinaiseen havaintoon (jälki,näkö) eläimestä. 

Yleensäkin on absurdia että suden tämän hetkisen kannan, kanta-tavoitteen ja se miten kanta lasketaan määrittelee se taho jolle on toimintansa kannalta etu siitä että kanta on juuri sen kokoinen mitä he haluavat sen olevan. Esimerkkinä kannan arveltavuudesta käy sellainen seikka että mikäli LUKEn kanta-arvio pitäisi paikkansa niin viime vuoden aikana on pelkästään entisen jalasjärven alueella jäänyt auton alle 1% suomen koko susista. Itse pidän tätä maalaisjärjellä ajateltuna suht hulluna yhtälönä.

LUKEn toiminta aiheuttaa sen että suden ylisuojelun takia alkaa esimerkiksi koiralla metsästäminen käymään mahdottomaksi ilman että on jatkuva pelko oman koiransa väkivaltaisesta kuolemasta. 

Pientä laastaria tämän hetkiseen avohaavaan on tässä kohtaa nyt piakkoin eduskunnan käsittelyyn tuleva suden kannanhoidollinen metsästys. Siinäkin taas päästään ongelman ytimeen… kannan koon ja suotuisan suojelun rajan määrittää edellä mainittu taho eli LUKE.

Sen voin luvata että jos tämän tyritte niin siinä kohtaa meillä tolkun ihmisilläkin tulee mitta täyteen. Tämä saattaa pahimmillaan tarkoittamaan sitä että se valtava työ mitä metsästäjät riistakantojen säätelyn eteen tekevät loppuu.Tähän kuuluu mm. hirvenmetsästys ja SRVA-toiminta. Jo kaksi vuotta hirvikannan säätelemätöntä kasvua tekee tilanteesta täysin kestämättömän kansalaisille. Hirvi-kolarien määrä räjähtää käsiin ja viranomaiset saavat myös hoitaa loukkaantuneiden eläinten jäljittämisen ja lopetuksen itse ilman metsästäjien talkoita. Tästä lopputuloksesta haukut tulevat saamaan riistakeskus ja metsästäjät mutta ongelman aiheuttaja ja ylläpitäjä LUKE saa seurata sivusta.

Tällä hetkellä tilanne on se että susi määrää sen miten ihmisen tulee toimia eikä ihminen sitä miten suden tulee toimia. Se joka kehtaa ilman kasvon värettäkään väittää että suden luontaiseen käytökseen on sopivaa kävellä asuntoalueilla ihmisten pihojen läpi tai porraspäässä ja illalla ottaa aidatusta pihasta koira hampaisiinsa on pahasti todellisuudesta vieraantunut. Se on täysi fakta että susi kuuluu suomen luontoon mutta missä se siellä liikkuu on kuitenkin ihan muualla kuin ihmisasutusten läheisyydessä.

Tilanteen parentuminen vaatisi koko Suomen alueella nykyistä parempaa yhteistyötä kaikkien edellä mainittujen tahojen välillä. Metsästäjät ja riistanhoitoyhdistykset ovat kättä tarjonneet useamman kerran, mutta se ei tunnu kelpaavan, vaan päinvastoin kaikki mitä yritetään tuoda esille nollataan tylysti. Suomen alati kasvava susikanta ei ole kenenkään etu. Ja jos/kun se iso vahinko tulee jossain vaiheessa tapahtumaan kansalaiset tulevat vaatimaan vastuullisia eturiviin. Nouseeko silloin käsiä riistakeskuksen ja LUKEn riveistä virheiden merkiksi? Veikkaan ettei nouse… Metsästäjät kyllä kaikkensa yrittävät mutta kyllä se motivaatiota syö kun mikään ei kelpaa.

Metsästäjien suuntaan pyyntöni on seuraava. Kerätkää niitä suden jätöksiä ja käyttäkää Tassu-järjestelmää. Vanha faktahan on se että sillä ei ole mitään merkitystä mitä tiedät vaan sillä mitä pystyt todistaa. Suden jätöksiä keräämällä saadaan vankkumaton tieto siitä paljonko niitä eri yksilöitä alueella liikkuu, DNA kun ei valehtele. Tohmajärvellä tämän jo tajusivat ja viiden laumasta tulikin yhtäkkiä 19 suden porukka, voisi jopa lausua että suht huonosti laskettu… 


Tassu-järjestelmän aktiivinen käyttö taasen on sitä tärkeää varmaksi todistettujen havaintojen kirjausta koska niihin luvista päättäjät nojautuvat kun päätöksiä tekevät. Jos ei ole merkintää niin ei ole tapahtunutkaan mitään.

Ja ihan yleisesti kaikille. Jos suden näet sellaisessa paikassa missä sen ei mielestäsi kuulu pyöriä tai pihaasi on ilmestynyt suden jäljet, soita 112 ja suurpeto-yhdyshenkilölle. Viranomaisen paikalle saapuessa varmista myös että asia kirjataan heidän järjestelmiin. Pointtina sama kuin edellä, ilman merkintää ei ole mitään tapahtunutkaan.

Jukka Tietäväinen

Ilmajoen metsästysseuran puheenjohtaja

Julkaistu 27.2.2021 klo 13:52.