MTK: Turpeen energiakäytön alasajo ja metsähakkeen tuonti pysäytettävä

You are currently viewing MTK: Turpeen energiakäytön alasajo ja metsähakkeen tuonti pysäytettävä
MTK vaatii tiedotteessaan turveyrittäjille välittömästi suoraa tukea turpeen käytön pienenemisen suorien haittojen minimoimiseksi.

MTK:n metsäjohtokunta ja elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta vaatii tiedotteessaan, että turpeen energiakäytön holtiton alasajo ja metsähakkeen tuonti on saatava pysähtymään.

Tiedotteen mukaan valtiovallan tulee puuttua nopeasti turvekysymykseen. Olennaista on turvata markkinoiden toimivuus ja turpeen saatavuus muuhun kuin energiakäyttöön. Politiikka ei saa vääristää markkinoita.

Turpeella on erittäin merkittävä rooli myös taimitarhojen ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, koska sitä on mahdoton korvata tällä aikataululla millään muulla. MTK korostaa kuivike- ja kasvuturpeen saatavuutta ja hintaa.

MTK esittää seuraavia keinoja kotimaisen energiapuun käytön edistämiseksi ja turpeen energiakäytön alasajon haittojen minimoimiseksi:

Kuljetustuen toimintamalli on valmiina. MTK esittää, että metsäenergian kuljetus liitetään sen piiriin.

Oikeudenmukaisen siirtymän JTF-tukea tulee kohdentaa turveyrittäjille, toimialan uudistamiselle ja kalustoinvestoinneille uuden yrittäjyyden luomiseksi. Uusituvassa energiassa ja turpeen muissa käyttömuodoissa on liiketoiminta- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

Turveyrittäjät tarvitsevat myös välittömästi suoraa tukea turpeen käytön pienenemisen suorien haittojen minimoimiseksi. Pelkästään turvetuotantokaluston arvon menetys on satoja miljoonia euroja.

MTK korostaa, että välittömästi tulee löytää keinot, joilla turvataan kuivike- ja kasvuturpeen saatavuus kotimaasta. Olisi hullua ajautua tässäkin tuontiturpeen varaan.

Tuontihakkeen tulisi täyttää samat metsäsertifiointikriteerit kuin kotimaisenkin raaka-aineen. MTK on myös huolissaan siitä, miten tuontihakkeen osalta hoidetaan kasvinterveysvalvonta. Hakkeen mukana leviävien tuholaisten ja kasvitautien riski on todellinen.

MTK esittää lisäksi neuvontahanketta, jolla potentiaaliset metsäenergiakohteet paikallistetaan ja puun korjuuta kehitetään. Tässä metsänhoitoyhdistyksillä nähdään tärkeä rooli.

Hyvinä keinoina MTK ei sen sijaan pidä energiapuun verovapautta, jonka nettovaikutus todennäköisesti olisi negatiivinen. Myöskin kemera-tuen muutokset vain vääristäisivät markkinoita ja vaikuttaisivat negatiivisesti kuitupuun hintaan

Julkaistu 16.12.2020 klo 14:48.