• Artikkelin kategoria:Yleinen

Nurmon tuulivoima-soppa sakenee: kaksi kaupunginhallituksen jäsentä eivät jäävänneet itseään, vaikka heidän ”läheisille on odotettavissa taloudellista etua hankkeen toteuttamisesta”

You are currently viewing Nurmon tuulivoima-soppa sakenee: kaksi kaupunginhallituksen jäsentä eivät jäävänneet itseään, vaikka heidän ”läheisille on odotettavissa taloudellista etua hankkeen toteuttamisesta”

Ilmatar Oy ja Lakeuden Taivaanraapijat Oy ovat paljastaneet kaupunginhallituksen 14.3.2022 kokouksen jälkeen, että kaupunginhallituksessa istui tuulivoimakaava-päätöksiä tekemässä jäseniä, jotka mahdollisesti saavat taloudellisesti etua tuulivoimalahankkeista.

Seinäjoen kaupunginhallitus 14.3.2022 päätti
Palopättäränmäen tuulivoimaosayleiskaavan vireille panosta. Hankkeen mahdollinen toteuttaja Ilmatar Oy on ilmoittanut kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, että kaupunginhallituksen jäsen Mervi Mäenpää on mahdollisesti esteellinen asiassa, koska hän omistaa maa-aluetta suunnitellulla Ooperin tuulivoima-alueella ja hänellä on odotettavissa taloudellista etua yhtiöltä (intressijääviys). 

Varovaisuusperiaatetta noudattaen yhtiö on toivonut maanantaina 11. huhtikuuta kokoontuvalta kaupunginhallitukselta, että asia käsitellään uudelleen esteettömässä kokoonpanossa. 

-Yleinen ohje on, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa luottamushenkilön tulisi jäävätä itsensä asian käsittelystä, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta. 

Hallintolain 50 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. 

Hallintojohtaja Jari Jokinen esittää, että kaupunginhallituksen tulee poistaa aikaisemmin tekemänsä päätös ja käsitellä asia uudelleen.

Myös Lakeuden Taivaanraapijat Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen ja esittänyt Seinäjoen kaupungille tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadintaa Nurmon Atrian alueelle. Suunnittelualueen nimenä yleensä käytetään alueen paikannimiä, joten yleiskaava-alue on nimetty Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavaksi. 

Kaupunginhallituksen kokouksen 14.3.2022 päätöksen jälkeen on ilmennyt, että kaupunginhallituksen jäsenet Mervi Mäenpää ja Aki Ylinen ovat mahdollisesti esteellisiä asiassa, koska Aki Yliselle ja Mervi Mäenpäälle tai heidän hallintolain 28 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheisille on odotettavissa taloudellista etua hankkeen toteuttamisesta (intressijäävi).

Tässäkin kohtaa Jokinen esittää, että ”varovaisuusperiaatetta noudattaen on tarkoituksenmukaista, että asia käsitellään uudelleen esteettömässä kokoonpanossa”.

Yleinen ohje on, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa luottamushenkilön tulisi jäävätä itsensä asian käsittelystä, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta.

Julkaistu 10.4.2022 klo 15:38.