Onko Nurmon tuulivoimahanke-alueella sovittu aluejako yhtiöiden välillä ilman maanomistajien kuulemista?

You are currently viewing Onko Nurmon tuulivoimahanke-alueella sovittu aluejako yhtiöiden välillä ilman maanomistajien kuulemista?
Ovatko tuulivoimalayhtiöt tehneet etupiirijaon ilman maavuokrasopimuksia?

Nurmossa on syntymässä erikoinen tilanne. Osa maanomistajista ei ole suostunut vielä kummankaan tuulivoimayrityksen esittämiin maanvuokrasopimuksiin. Lakeuden Taivaanrapijat Oy:tä paremman tarjouksen on tehnyt Lamminnevan Tuulivoima Oy. ”Taivaanraapijoiden” hanke on tulossa Atrian Nurmon tehtaan välittömään läheisyyteen ja ”Lamminnevan” hanke sen ympärille ja siinä päävastuussa on Fortum.

Lakeuden Taivaanrapija Oy:n perustajina ja omistajina ovat Itikka-osuuskunta 60 prosentin osuudella, teknologiakumppani Skarta Group 30 prosentin osuudella ja Atria 10 prosentin osuudella.

Osalle maanomistajista on tehty selväksi, että toisen tuulivoimaa suunnittelevan yrityksen puolelle ei tehdä maanvuokrasopimuksia. Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, että onko menettely laillinen?

Maanomistajat ihmettelevät, että onko maa-alueet jaettu yhtiöiden välillä ilman, että niistä olisi reilusti kilpailtu tai edes tehty sopimusta maanomistajien kanssa. Maanomistajille on syntynyt käsitys, että Taivaanrapijoiden alueen sisältä ei voisi vuokrata maata Lamminnevan Tuulivoima Oy:lle. Eikä toisinpäin. 

Mikäli kilpailulainsäädäntöä rikottaisiin, voisi syntyä tilanne jossa omistajayrityksien liikevaihdosta mitattuna muodostuisi jopa 10 %:n määrää vastaava seuraamussakko. Seinäjokinen-lehden haastattelemien oikeusoppineiden mukaan kilpailulainsäädännön rikkomisesta pitäisi olla selkeä näyttö. Sen sijaan tässä tapauksessa voisi olla ristiriitaa muihin lakeihin, kuten lakiin eräistä naapuruussuhteista, mikäli sopimuksia tehdään esimerkiksi ilman, että kaikkien maata omistavien kanssa olisi tehty maanvuokrasopimusta.

Maanomistajien edustajat pitävät Lamminnevan Tuulivoima Oy:n tarjousta parempana kuin Lakeuden Taivaanraapijat Oy:n eli Atrian Nurmon tehtaan välittömään läheisyyteen tulevia tuulivoimaloita. Taivaanraapijoiden alueelta ei voisi vuokrata Fortumille, ainoastaan Taivaanraapijoille.

200 euroa hehtaarilta

Fortumin tytäryhtiö tarjoaa kaikille maanomistajille 200 euroa hehtaarilta vuodessa, kun tuulivoiman tuotanto alkaa. Jo odotusajalta tarjotaan 20 euroa hehtaarilta. Lisäksi maankäytölle ei esitetä rajoitteita.

Tiepohjasta maksetaan yksi euro neliömetriltä. 

Tuulivoimalan sijoitusmaalle maksetaan 1000 euroa kertakorvauksena tuulivoimalan tuottamalta laskennalliselta megawattituntimäärältä.

Myllyjen paikat edelleen liian lähellä

Tuulivoimaloiden paikkoja ei ole vielä määritetty. Kuntalaisaloite suojaetäisyyden määrittämiseksi on kerännyt jo pitkälti yli 1000 nimeä. Aloitteessa vaaditaan vähintään kolmen kilometrin suojaetäisyyttä asutuksesta.

Fortumin hankkeessa ollaan maanomistajien mukaan kuunneltu herkemmällä korvalla maanomistajien ja kaupungin asukkaiden toiveita suojaetäisyyksistä.

Lue lisää keskiviikon Seinäjokisesta.

Julkaistu 2.3.2022 klo 15:49.