• Artikkelin kategoria:Yleinen

Poliisipäälliköt napit vastakkain

Lounais-Suomen poliisipäälliköksi nimetyn Risto Lammin nimityksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen on tehnyt samaa paikkaa hakenut Kari Puolitaival. Risto Lammilla on virka Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkönä, josta hän on virkavapaalla.

Puolitaival perustelee valitustaan hallinto-oikeudelle ”ansiovertailun tulleen suoritetuksi virheellisesti ja olevansa ansioituneempi valituksenalaiseen virkaan kuin virkaan nimetty henkilö”.

Hallinto-oikeus arvioi ratkaisun tulevan syksyn aikana.

Seinäjokinen 6.11.2019 uutisoi poliisissa olevan esimies-alaissuhteet ”sikin sokin”. Risto Lammi toimi aiemmin poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen yläpuolella viransijaisena sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkönä, jonka jälkeen hän siirtyi takaisin Kolehmaisen alaisuuteen poliisipäälliköksi. Sisäministeriö vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta.

Lammin toimiessa sisäministeriössä. Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa hoiti viransijaisena Kari Puolitaival.

Risto Lammi nimitettiin sisäministeriöön vuonna 2017 Paula Risikon toimiessa sisäministerinä. Poliisin organisaatio on kaksiportainen. Sisäministeriön alainen poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Suoraan Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt. Poliisihallitus vastaa poliisin yksiköiden tulosohjauksesta.

Julkaistu 4.2.2020 klo 09:35.