Seinäjoelle ryhmäperhepäivähoitoon palveluseteli

You are currently viewing Seinäjoelle ryhmäperhepäivähoitoon palveluseteli

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt ottaa Seinäjoella käyttöön palvelusetelin 1.1.2021 alkaen myös ryhmäperhepäivähoitoon. Tähän asti päivähoidon palvelusetelin on saanut vain yksityiseen päiväkotiin.

Palvelusetelin kokonaishinta ryhmäperhepäivähoitoon on 950 euroa/kk/lapsi. Tästä hinnasta vähennetään varhaiskasvatuslain mukainen asiakasmaksu, jonka perhe maksaa yrittäjälle. Yrittäjän toimittamasta laskusta voi kaupunki vielä vähentää alv, -5%.

Päivähoidon palveluseteli yksityiseen päiväkotiin Seinäjoella on 1120 euroa. Ryhmäperhepäivähoidon palveluseteli on näin ollen 170€/kk/lapsi edullisempi. Lautakunnan hyväksymissä ehdoissa koskien ryhmäperhepäiväkodin palveluseteliä todetaan, että ”ylimääräisiä maksuja ei yrittäjä saa periä”. Palvelusetelipäiväkodeissa sen sijaan yrittäjä on saanut periä ylimääräisiä lapsikohtaisia 30-50 euron suuruisia maksuja kuukausittain perheeltä esim. luomuruuasta, englanninkielestä tai liikunnasta. 

Lautakunta toteaa päätöksessään, että ”Ryhmistoiminta on nykyisin järjestetty toimimaan yksityisen hoidon tuella. Tämä on aiheuttanut sen, että perheiden omavastuuosuudet ovat muodostuneet muuta varhaiskasvatusta huomattavasti suuremmiksi.”

Asiasta aloite jo vuonna 2015

Seinäjoen kaupunginvaltuutettu Piia Kattelus-Kilpeläinen (PS) on vaatinut palvelusetelin käytön laajentamista ryhmäperhepäiväkotiin jo vuosia sitten.

-Tein jo joulukuussa 2015 aloitteen silloiselle varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle palvelusetelin käytön laajentamisesta. Lisäksi olen tehnyt asiasta valtuustoaloitteen. Esitin, että seteli määritellään Seinäjoella samoin kuten esimerkiksi Jyväskylässä, Vantaalla, Oulussa ja Lapualla, joissa setelin saa päiväkodin lisäksi perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäivähoitoon, toteaa Kattelus-Kilpeläinen. Hän kertoo perustelleensa aloitettaan tasa-arvolla:

-Seinäjoen päivähoidon vain päiväkodeille tarkoitettu palveluseteli asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella, koska haja-asutusalueilla on pienimuotoisempi päivähoito tarkoituksenmukaisempaa. Siksi päivähoidon palvelusetelin käyttö tulee laajentaa myös ryhmiksiin ja perhepäivähoitajille, painottaa Kattelus-Kilpeläinen.

Kattelus-Kilpeläinen kertoo lisäksi vaatineensa Seinäjoen yksihintajärjestelmän muuttamista niin, että palveluseteli hinnoitellaan erikseen alle 3-vuotiaille ja yli 3-vuotiaille, mutta tätä päätöstä ei ole vielä tehty.

Julkaistu 10.12.2020 klo 16:43.