• Artikkelin kategoria:Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakoulusäätiön väliset neuvottelut huolestuttavat pääluottamusmiehiä. Lue kannanotto!

You are currently viewing Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakoulusäätiön väliset neuvottelut huolestuttavat pääluottamusmiehiä. Lue kannanotto!
Seinäjokinen-lehti (10.6.2020) käsitteli Seamkin tilannetta.

Pääluottamusmisten kannanotto:

Henkilöstö on huolissaan ja pettynyt viimeaikaisesta kehityksestä koskien Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakoulusäätiön yhteistyöneuvotteluja. Prosessin alkaessa (2018) henkilökunnalle tehtiin kysely ja lähes koko henkilöstö toivoi vain syvempää yhteistyötä Tampereen korkeakoulusäätiön kanssa.

Näihin päiviin saakka on vakuutettu, että enemmistöosakkuus ja päätäntävalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun asioista säilyy jatkossakin Seinäjoella. Henkilöstöltä on nyt tullut pettynyttä palautetta siitä, että Seinäjoen kaupungin ehdoton kanta enemmistöosakkuuden pitämisestä Seinäjoella kääntyikin Vapun aikoihin täysin päinvastaiseksi. 

Jyty ry:n jäsenet ovat pääosin tukihenkilöstöä, jotka on mainittu kaikissa tiedotustilaisuuksissa henkilöstöryhmänä, jota jatkossa tarkastellaan osana saatavaa synergiahyötyä eli suomeksi sanottuna osana sulautumisesta saatavia säästöjä. Kustannussäästöt tulisivat pitkässä juoksussa vaikuttamaanmyös opetushenkilöstöön, onhan Tampereenkorkeakoulusäätiössä jo mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun kilpailija Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Mikäli enemmistöosakkuus siirtyy Tampereelle, henkilöstöedellyttää, että myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu hyötyisienemmistöosakkuuden siirtymisestä Tampereelle. Henkilöstöä kalvaa epäilys siitä, mitä Seinäjoella tapahtuu säätiöönliittymisen jälkeen. Päätäntävallan siirtyminen Tampereelle ja sen myötä vaikuttaminen omiin asioihin vaikeutuu. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisellaenemmistöllä; vähemmistöosakkailla ei ole mainittavaa vaikutusmahdollisuutta. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu oli aluksi mukana selvitystyössä, mutta siellä osakkeiden omistajat päätyivät kesällä 2019 jättäytymään pois jatkoselvityksistä. Satakunnassa pidettiin tärkeänä oman ammattikorkeakoulun omistuksen ja siihen liittyvän päätöksenteon säilymistä Satakunnassa. Lisäksi painotettiin, että päätös on oikea alueelle tärkeän koulutuksen kannalta.

Alueellinen näkökulma tulee huomioida myös Etelä-Pohjanmaalla; Seinäjoen ammattikorkeakoulu on koko maakunnan kannalta merkittävä työantaja ja kouluttaja.Seinäjoen ammattikorkeakoulu työllistää lähes 400 henkeä. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on kevääseen 2020 mennessä valmistunut 17 000 opiskelijaa ja iso osa opiskelijoista on työllistynyt Etelä-Pohjanmaalle. Omalla ammattikorkeakoululla on ollut ja on alueellemme suuri merkitys.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on hyvin hoidettu ammattikorkeakoulu ja toimii vakaalla taloudellisella pohjalla,kuten olemme jälleen lehdestä saaneet lukea (I-P 7.6.2020).

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on menestynyt OKM:nrahoitusmittarien mukaan hyvin ja jopa erittäin hyvin kokoonsa nähden. Olemme valtakunnallista huippua monissa tunnusluvuissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilöstö on erittäin vahvasti työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Lähes kolme vuotta jatkunut selvitystyö ja epävarmuus on ollut henkilöstölle stressaavaa. Jo nyt asiasta käyty keskustelu hankaloittaa rekrytointia tietyillä aloilla. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun pääluottamusmiehet toivovat, että päättäjät tekevät viisaita ja aluetta palvelevia päätöksiä.

OAJ ry, pääluottamusmies Marja-Liisa Saariaho

Jyty ry, pääluottamusmies Riitta-Liisa Toppari

JUKO ry, pääluottamusmies Tarja Koskimies

Julkaistu 12.6.2020 klo 19:13.