• Artikkelin kategoria:Yleinen

Seinäjoen kaupunginvaltuusto perusti 58 uutta virkaa tai tointa ja lakkautti kahdeksan

You are currently viewing Seinäjoen kaupunginvaltuusto perusti 58 uutta virkaa tai tointa ja lakkautti kahdeksan
Valtuutetut Kati Ojaniemi, Kati Nummensalo, Raimo Ristilä, Aarne Heikkilä ja Piia Kattelus kannattivat kaikki uutta henkilöstösuunnitelmaa.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti perustaa peräti 58 uutta virkaa etupäässä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden alalle. Kaupungin kasvaessa uusien virkojen tarve on jatkuva. Lisäksi aiemmin kaupunki on ostanut palveluja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. 

Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta korosti valtuustossa virkoja syntyvän nyt myös liitoskuntiin ja samalla turvattavan myös sen, että kotipalvelua käyttävät ikäihmiset saavat helpommin nyt samalta tutulta ihmiseltä kotikäyntejä eikä ulkoistettujen palvelujen vaihtuvilta henkilöiltä. 

Valtuusto päätti lakkauttaa kolme velka- ja talousneuvojan virkaa. Lisäksi joitain virkoja tai toimia lakkautettiin, koska tilalle perustettiin uusi vastaava tai lähes vastaava.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Raimo Ristilä arvioi lastensuojelua tai palvelua tarvitsevat ihmiset saavan nämä virat hyödykseen. Vasemmistoliiton Antti Knuuttila kysyi Raija Rannalta koulupsykologian tarpeen perään, mutta Ranta totesi nyt olevan kiirrellisintä saada edes tarvittavat opettajien ja lehtorien virat perustettua lasten määrän kasvaessa.

Kansalaispuolueen ryhmäpuheenvuoron pitänyt kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Piia Kattelus kertoi tehneensä ratkaisevan esityksen kaupunginhallituksessa.

-Ajoin tätä voimakkaasti kaupunginhallituksessa ja ilokseni päätösesitys muutettiin vastaamaan alkuperäistä esitystä ikäihmisten kotihoidon ja lastensuojelun henkilöresurssin osalta. Kiitos siitä kaupunginjohtajalle ja muille kaupunginhallituksen jäsenille.Henkilöstösuunnitelmaan ja siihen liittyvään muutettuun päätösesityksen liittyen ehdoton edellytys oli, että ikäihmisten kotihoidon henkilöresurssia ei vähennetä kolmesta kuuteen, vaan pitäydytään alkuperäisessä esityksessä. Edellytyksenä oli myös, että lastensuojelussa päätetään alkuperäisen esityksen mukaan kolmesta henkilöstä kahden sijaan, Kattelus avasi valtuustolle esitystään.

Keskustelussa esille nousi myös, että Seinäjoella ikäihmisten kotihoidon piirissä on entistä huonokuntoisempia vanhuksia ja lisäksi heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. ”Lisäresurssit olivat siksi perusteltuja. Omaa toimintaa vahvistamalla on myös mahdollista vaikuttaa ostopalvelujen määrään ja tätä kautta hillitä ostopalvelujen kustannusten kasvua. Oma toiminta tule säilyttää vahvana myös siksi, että tällöin voidaan verrata oman toiminnan hintaa ostopalvelujen hintaan. Tämä koskee myös lastensuojelua. Nyt käynnistettäessä omaa laajennettua lastensuojeluyksikköä on äärimmäisen tärkeää huolehtia henkilöstön riittävyydestä.”

Päivitetty 23.10.2018 klo 8.22.

Julkaistu 22.10.2018 klo 23:06.