Seinäjoen kaupunki käyttää rahaa yli 60:een projektiin miljoonittain – eniten hankkeita sivistystoimessa

You are currently viewing Seinäjoen kaupunki käyttää rahaa yli 60:een projektiin miljoonittain – eniten hankkeita sivistystoimessa
Seinäjoen kaupunki rahoittaa ainakin 66 eri hanketta, joista 56 hanketta on sivistystoimessa.

Seinäjoen kaupunki pyörittää julkisella rahoituksella useita kymmeniä projekteja. Seinäjokinen-lehden selvityksen mukaan viranhaltijat ja kaupungin työntekijät toimivat myös oman toimensa ohessa eri projekteissa, joihin käytetään heidän työaikaansa. Esimerkiksi opettajia on useissa projekteissa.

Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksessa marraskuussa Piia Kattelus-Kilpeläinen esitti kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että ”erinäisistä projektirahoituksista, ostopalveluista ja matkustuskuluista säästetään vaadittava 800 000 euroa, niin voidaan jättää erityisesti omakotiasujia kurittava hulevesimaksu perimättä.”

Esitys oli ainoa muutosesitys koko 495 miljoonan euron budjettiesitykseen. Äänestyksessä vain perussuomalaiset kannattivat menojen leikkaamista projektirahoituksista, ostopalvelukuluista sekä matkustuskuluista.

Seinäjoella on ainakin 66 erilaista hanketta, joihin kaupunki käyttää työresursseja ja suoraan budjettivaroja.

Sote-hankkeisiin 800 000 euroa

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnistymässä projekti liittyen työllisyyden kuntakokeiluun ja jo menossa on Healthy Kids of Seinäjoki – tuotteistamishanke, MONI – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu, lähiöohjelma ja HOPE-hanke.

Lisäksi kaupungilla on pitkäaikaisia ja osin kuntayhteistyönä tehtävä hankkeita kuten EPANET- professuurien ja maisteriohjelmien kuntarahoitusosuudet, yliopistojen ja korkeakoulujen toteuttamien hankkeiden kuntaosuudet, tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -valtioavustushanke, Seinäjoen kaupungin Työkyky -valtionavustushanke ja Eskoon Työkyky valtionavustushanke.

Seinäjokinen-lehden selvityksen mukaan näiden hankkeiden omarahoitusosuudet ovat vuositasolle lähemmäs miljoonaa euroa. 

Sivistystoimessa 56 hanketta

Sivistystoimessa oli marraskuussa käynnissä yhteensä 53 projektia ja rahoitussitoumus kaupungin puolelta oli vielä kolmelle muulle haetulle hankkeelle.

Sivistystoimialla 56 hanketta työllistää myös viranhaltijoita kuten opettajia. Tämä lisää luonnollisesti tarvetta henkilöresursseille tai mikäli henkilöillä on ylimääräistä aikaa, syntyy siitä kaupungille työajan käytöstä lisäkustannuksia.

Sivistystoimialan hankkeissa on Seinäjokisen selvityksen mukaan lähes 5 miljoonaa euroa. Kaupungin selvityksen mukaan kaupunki käyttää lähinnä omaa työpanosta hankkeisiin.

Valtuustossakin kriittisyyttä

Seinäjoen kaupunginvaltuustossa käytiin keskustelua eri projekteihin käytettävistä varoista ensimmäisen kerran vuosi sitten.

Valtuutettu Markku Lahtinen (kesk.) nosti keskusteluun, että onko kaupungilla varaa käynnistää uusia hankkeita kuten 312 000 euron MONI – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu -hanke?

Lahtinen perusteli kysymystään sillä, että hankkeen päätyttyä projektit jäävät kaupungin kontolle, vaikka niillä olisi aluksi muuta rahoitusta.

Demarivaltuutetut Harry Wallinin suulla korostivat hankkeen tärkeyttä.

Tilastokeskuksen mukaan lokakuun lopussa Etelä-Pohjanmaalla oli yli 300 työtöntä ulkomaalaista työnhakijaa.

Julkaistu 23.12.2020 klo 10:09.