Suomessa otetaan käyttöön ensimmäinen tuotantoeläinten hyvinvointimerkki ELVI

You are currently viewing Suomessa otetaan käyttöön ensimmäinen tuotantoeläinten hyvinvointimerkki ELVI
Eläinten hyvinvointi on oleellinen osa eläintuotannon ja eläinperäisten elintarvikkeiden vastuullisuutta ja kestävyyttä. ELVI-merkki kertoo kuluttajalle, että tuote ja toimija täyttävät eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaavat tiukat vaatimukset.

Eläinten hyvinvointimerkki ELVI on riippumaton, eläinten hyvinvoinnista kertova sertifikaatti, jolla on tiukat vaatimukset ja vahva tieteellinen tausta. Suomalaiset kuluttajat ovat joutuneet odottamaan eläinten hyvinvointimerkintää kauan verrattuna muihin EU-maihin.

Suomalaiset eläintilat voivat saada maaliskuusta lähtien käyttöönsä puolueettoman eläinten hyvinvointia mittaavan ELVI-merkin, jos ne täyttävät merkin myöntämisen ehdot.  ELVI-merkki perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen taustalla on eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaava, kansainvälinen WelfareQuality-järjestelmä ja kansalliset eläinten terveydenhuoltojärjestelmät. Lisäksi ELVIllä on omia kriteereitä eläinten hyvinvoinnissa. Merkin avulla tilat voivat kehittää omaa toimintaansa yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti sekä saada selkeää palautetta toiminnastaan. ELVI-merkin saadakseen tilojen tulee saavuttaa WelfareQuality-järjestelmän auditoinnissa edistynyt tai erinomainen taso.

ELVI-merkin omistaa ja käyttöä valvoo riippumaton toimija, FinWelfare Oy, jonka hallitus koostuu eläinten hyvinvointitieteen huippuasiantuntijoista. ELVI-merkkiä tukee muun muassa Suomen Eläinlääkäriliitto ry. Ensimmäiset ELVI-merkityt maitotuotteet tulevat myyntiin Lidliin ja toiminta tulee laajenemaan jo tämän vuoden aikana ja esimerkiksi Arla ottaa merkin käyttöönsä lähiaikoina.

– Nyt oli aika siirtyä puheista, hankkeista ja selvityksistä käytäntöön. Olemme saaneet jo alkuvaiheessa hienon yhteistyöryhmän mukaan viemään ELVI-merkkiä markkinoille ja juhlistamme sitä nyt lanseerauksella. Samalla haluamme aktivoida poliittista keskustelua teeman ympärillä vaalipaneelin avulla, sillä hyvinvointimerkille on ollut valtiollinen tahtotila jo vuodesta 2016, kertoo FinWelfare Oy:n analytiikkajohtaja ja pääauditoija Marita Saarikivi.

– Suomalaisesta elintarvikekentästä on tähän asti puuttunut riippumaton, kunnianhimoinen ja tieteeseen perustuva eläinten hyvinvointimerkki. ELVI vastaa tähän kuluttajien tarpeeseen uskottavasti. Merkki antaa kuluttajalle mahdollisuuden valintaan, joka on puolueettomasti todennettu. Kriteerit ovat kaikille samat, oli tuotteessa minkä tahansa firman logo. Ei adjektiivejä ja mielikuvia, vaan konkreettisia toimia eläinten hyvinvoinnin eteen. Valinnoillaan kuluttajat voivat nyt ensimmäistä kertaa ohjata suomalaista kotieläintaloutta haluamaansa suuntaan ja näin palkita niitä maaseudun ammattilaisia, joille eläimen hyvä on ollut yritystoiminnan ydinasia koko ajan. ELVIn tavoite on myös tuoda avoimuutta ja luottamusta kotieläintuotannon ja kuluttajan välille ja näin hälventää ennakkoluuloja. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa yhä suurempi osuus kotieläintuotannosta on ELVI-merkittyä, Saarikivi toteaa.

ELVI-merkin kriteereitä seurataan tiloilla tarkkaan

WelfareQuality-järjestelmän lisäksi ELVI-merkillä on myös omat vaatimuksensa eläinten pitoon liittyen. Merkin omilla vaatimuksilla varmistetaan muun muassa eläinten vapaa liikkuminen ja ulkoilu, sekä huomioidaan eläinryhmät, jotka muutoin jäisivät vähemmälle huomiolle, kuten nuorkarja. Merkin vaatimuksia todennetaan olennaisina aikoina, esimerkiksi laiduntaminen laidunkauden aikana, eikä kirjanpidosta talvikaudella.

Vaatimusten tavoitteena on luotettavasti edistää ja mahdollisimman aukottomasti todentaa eläinten hyvinvointia suomalaisessa elintarvikekentässä. Esimerkiksi maitotiloista ELVIn vaatimuksiin yltää arviolta noin 17 prosenttia.

– Suomi on lähtenyt takamatkalta eläinten hyvinvoinnista kertovien pakkausmerkintöjen käyttöön. Muissa maissa, EU:ssa ja sen ulkopuolella, erinäiset hyvinvointimerkinnät ovat auttaneet kuluttajia tekemään arvojensa mukaisia ostopäätöksiä jo vuosikymmeniä. Suomalaisen merkin uupuminen on erikoista ottaen huomioon, että huoli tuotantoeläinten hyvinvoinnista on Suomessa kasvanut voimakkaimmin Euroopan maista, kun katsotaan Eurobarometrejä. Takamatkamme takia on tärkeää, että emme tee valmiiksi vanhaa järjestelmää; vaatimusten pitää olla kunniahimoisia ja merkkiä tulee hallinnoida riippumaton toimija. Nähdäksemme merkin uskottavuus ei toteudu muutoin, toteaa FinWelfaren operatiivinen johtaja Essi Wallenius.

ELVI lanseerataan ensin maito- ja naudanlihatuotteille, jotka ilmestyvät kauppoihin vaiheittain. Jatkossa tavoitteena on laajentaa ELVIn käyttö myös muihin tuotantosuuntiin, jotta eläinten hyvinvoinnin viesti olisi yhtenäinen läpi eläinperäisten elintarvikkeiden valikoiman.

www.elvimerkki.fi

Julkaistu 15.3.2023 klo 14:00.