• Artikkelin kategoria:Yleinen

Susi-keskustelu johti poliisin ohjeisiin

You are currently viewing Susi-keskustelu johti poliisin ohjeisiin
Susi riistakamerassa Talasnevalla viime talvena.

Susihavainnot ovat aiheuttaneet suurta huolta useiden kansalaisten keskuudessa. Keskustelussa on noussut vahvasti esille huoli siitä, että aiemmin ihmistä arastellut susi on tullut entistä lähemmäs ihmisasutusta. Susia on tavattu maaseutualueilla jopa pihapiireissä. Myös taajamissa on tehty susihavaintoja. Kuumentunut susikeskustelu on osaltaan vaikuttanut, että poliisikin on antanut uudet ohjeistukset.

Kansalaisille ei poliisin mielestä ole aina selvää, mihin esimerkiksi sudesta tehdyt näkö- tai jälkihavainnoista tulee ilmoittaa.

Poliisi ohjeistaa, milloin havainnoista on ilmoitettava poliisille ja milloin muille viranomaisille.

Soita hätäkeskukseen 112

Poliisi muistuttaa, että hätäkeskukseen tulee soittaa, jos susi on aiheuttanut henkilövahingon. Hätäkeskukseen pitää soittaa, jos ’susi on piha-alueella eikä poistu sieltä tai jää kiertelemään lähiympäristöön’.

Numeroon 112 tulee soittaa, jos susi yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti. Samoin tilanteeessa, jossa susi on loukkaantunut tai sairas, susi on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa tai susi liikkuu päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla.

Hätäkeskukseen poliisi kehottaa soittamaan myös tilanteissa, joissa susi on aiheuttanut omaisuusarvoltaan huomattavan koti- tai tuotantoeläinvahingon.

Yhteys muille tahoille

Suden yöllinen pihavierailu eli ns. jälkihavainto tulee ilmoittaa paikalliselle petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöt huolehtivat pihaan ilmestyneiden jälkien maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamisesta suurpetojen havaintojärjestelmään (TASSU). Petoyhdyshenkiöiden yhteystiedot löytyvät riista.fi -sivustolta.

Myös suden aiheuttamat yksittäiset ja pienemmät koti- tai tuotantoeläinvahingot tulee ensisijaisesti ilmoittaa alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja lisäksi petoyhdyshenkilölle. Poliisille (hätänumeroon 112) ilmoitus tulee tehdä vain, jos maaseutuelinkeinoviranomaiseen ei saada yhteyttä tai jos omaisuusvahinko on huomattava.

Poliisi muistuttaa, ettei lista kata kaikkia inhimillisen elämän tilanteita, mutta kuitenkin yleisimmät.

Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin suurpetoja kuten karhua, ilvestä ja ahmaa.

Tietoa poliisin roolista susiasioissa löytyy poliisin nettisivuilta osoitteesta  https://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja_valvonta/jarjestys/suurpetoasiat

Julkaistu 29.1.2019 klo 15:01.