• Artikkelin kategoria:Uutiset

Taina Holappa aloittaa sosiaaliasiamiehenä Etelä-Pohjanmaalla

You are currently viewing Taina Holappa aloittaa sosiaaliasiamiehenä Etelä-Pohjanmaalla
Sosiaaliasiamiehen toimitila sijaitsee SONet BOTNIAn/SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteydessä Kampustalolla Seinäjoella . Kuva: SEAMK

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, SONet BOTNIAssa aloittaa sosiaaliasiamiehenä YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä,  Taina Holappa 4.1.2021 alkaen.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24§:n mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.

Sosiaaliasiamiehen toimitila sijaitsee SONet BOTNIAn/SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteydessä Kampustalolla Seinäjoella osoitteessa Kalevankatu 35, jossa sosiaaliasiamies voi ottaa  vastaan asiakkaita. Lisäksi sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita sopimuksesta myös kunnan esittämissä tiloissa. Sosiaaliasiamies sopii vastaanottoajat yhdessä asiakkaan kanssa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa

Sosiaalimiehen tehtävänä on neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä, avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle ja osallistua sellaisille valvonta- ja ohjauskäynneille, jotka perustuvat aluehallintoviraston määräykseen, tai joihin liittyy erityistä huolta asiakasturvallisuudesta.

”Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa.”

Sosiaaliasiamieheltä voit kysyä neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät Kelan, työvoimatoimen, velkaneuvonnan, edunvalvonnan tai terveydenhuollon palvelut.

Asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä hyvään kohteluun ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Julkaistu 18.12.2020 klo 15:54.