• Artikkelin kategoria:Yleinen

Timo Soini johtotehtäviin sanan- ja uskonnonvapausyhdistykseen

You are currently viewing Timo Soini johtotehtäviin sanan- ja uskonnonvapausyhdistykseen

Suomessa on perustettu uusi ihmisoikeusjärjestö, Sanan- ja uskonnonvapaus ry. Sen tarkoituksena on edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa. Järjestö korostaa vapautta ilmaista ja harjoittaa julkisesti Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa ja vakaumusta.  

Tähän sisältyy muun muassa oikeus esittää julkisesti Raamatun tekstejä sekä toimia ja ilmaista niihin perustuva vakaumuksensa käytännössä. Vanhemmilla tulee myös olla oikeus varmistaa lapsilleen uskonsa mukainen kasvatus.

”Järjestön perustaminen nousee yhteisestä huolestamme Suomen heikenneessä sanan- ja uskonnonvapaustilanteessa. Erityisesti kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet ovat herättäneet huolta ja kysymyksiä siitä, mitä tavallinen suomalainen kristitty voi tehdä sanan- ja uskonnonvapauden säilymisen puolesta. Nyt meillä on konkreettinen väylä vastata yhdessä tähän huoleen”, yhdistyksen vastavalittu puheenjohtaja Santeri Marjokorpi linjaa.

Järjestön toiminta pohjautuu Suomen perustuslain määrittelemiin perusoikeuksiin sekä  YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa erityisesti ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta määrittävään pykälään 18 ja opetusoikeutta koskevaan pykälään 26.

Yhdistys on kansalaisjärjestö, jossa äänivaltaisia ovat vain varsinaiset henkilöjäsenet. Yhteisöt ja säätiöt voivat tulla kannatusjäseniksi. Yhdistyksen perustajajäsenet tulevat hyvin laajasti eri kirkkokunnista ja hengellisistä yhteisöistä.  

”Pidämme valitettavana, että tällaista järjestöä tarvitaan. Olemme kuitenkin valmiita toimimaan. Kutsumme järjestöön mukaan ihmisiä eri kristillisistä yhteistöistä. On tärkeää, että kristillisen maailmankatsomuksen puolesta toimitaan nyt, kun sen elintilaa koetetaan suomalaisessa yhteiskunnassa järjestelmällisesti kaventaa”, Marjokorpi sanoo.

Järjestö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun puolustaen sanan- ja uskonnonvapautta. 

Kannanottojen ja tilaisuuksien lisäksi se voi myös järjestää tukea niille, joiden oikeuksia on loukattu tai kyseenalaistettu. Järjestön toiminta käynnistyy rekisteröintiprosessiin liittyvien muodollisuuksien määräämässä aikataulussa, mutta jäsenyyden anominen on mahdollista jo nyt.

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja Santeri Marjokorven lisäksi varapuheenjohtaja Soili Haverinen, Aulis Ansaharju, Jari Leppänen, Jarmo Kalliola, Kari Teittinen, Marja-Kaarina Marttila, Mika Yrjölä, Pekka Lahdenperä, Susanna Koivula, Tapio Puolimatka, Timo Soini ja Vesa Pöyhtäri.

Julkaistu 10.8.2021 klo 23:52.