• Artikkelin kategoria:Ilmajoki / Uutiset

Tulvatilanne jatkuu vakavana

You are currently viewing Tulvatilanne jatkuu vakavana

Nikkolassa Ilmajoen alapuolella vedenkorkeus on edelleen tulvarajalla ja pengerrysalueille päästetään yhä vesiä tulvaluukkujen ja kynnysten kautta. Vaasan eteläpuolisilla joilla vedenpinnat ovat edelleen korkealla, mutta niiden ei ennusteta enää nousevan. 

Vesi on päässyt pelloille myös Ylistaron Halkosaaressa.

Lapuanjoella vesipinta lähestyy korkeutta, jolla tulvavesiä täytyy johtaa pengerrysalueille Lapuan kaupungin alapuolella. Tällä keinolla hillitään Lapuajoen pinnan nousua ja minimoidaan tulvavahinkoja Lapuan taajaman alueella. Tulvaluukkujen avaustaso saavutetaan todennäköisesti perjantain aikana, tiedotti Ely-keskus perjantaina.   

Kuortaneenjärven vedenpinta jatkaa nousuaan vielä seuraavan viikon ajan ja aiheuttaa alimpien rakennusten kastumisriskiä. Kuortaneenjärven ennustetaan nousevan korkeammalle kuin koskaan aiemmin vuonna 1939 aloitetun havainnoinnin jälkeen. Mikäli ensi viikon loppupuolelle ennustettu tulvahuippu toteutuu, on alueella kastumisvaarassa runsaasti rakennuksia. Rakennusten kastumisen lisäksi monet pienehköt tiet jäävät tulvaveden alle.

Keski-Pohjanmaalla Perhonjoella virtaamat ovat lisääntyneet nopeasti ja tulvahuippua ennustetaan lähipäiville. Tunkkarissa tulvahuipun on ennustettu olevan toistuvuudeltaan harvinaisempi kuin kerran 20 vuodessa toistuva. Virtaamien ennustetaan nousevan lähelle samaa tasoa kuin kevään 2000 tulvalla. Tulvahuippua pyritään hillitsemään johtamalla vesiä tekojärviin.

Tulvivilla alueilla liikkumista kannattaa nyt välttää. Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua ja varustautua nopeastikin nousevaan tulvaan suojaamalla omaisuuttaan. Varautuminen ehkäisee ja pienentää tulvavahinkoja. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta: https://www.vesi.fi/teemasivu/teemana-tulviin-varautuminen/

Julkaistu 12.4.2024 klo 17:48.