• Artikkelin kategoria:Uutiset

Turvetuottaja jyrähtää: Ministerityöryhmän linjaus Suomen varautumiseen ja huoltovarmuuteen ei ole realistinen

You are currently viewing Turvetuottaja jyrähtää: Ministerityöryhmän linjaus Suomen varautumiseen ja huoltovarmuuteen ei ole realistinen
Yrjö Takkala on turvetuottaja, yrittäjä ja talonpoika Karstulasta sekä ”Turve on luokiteltava uusiutuvaksi” -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö. Kuva: Lauri Salminen

Hallituksen nimeämä varautumisen ministerityöryhmä on useissa kokoontumisissaan tehnyt linjauksia, joilla ohjataan varautumista Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Työryhmä on linjannut akuuttien toimien kokonaisuuksia, joilla aiotaan varmistaa nopeasti muuttuneessa turvallisuusympäristössä kansallinen huoltovarmuus ja turvataan kohtuuhintaisen energian tuotanto ja saatavuus nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa. Työryhmän toimiin ovat kuuluneet muiden muassa metsähakkeen saatavuuden lisääminen, turvetuotannon huoltovarmuuden takaaminen ja kaasun huolto- ja toimitusvarmuus.

Huhtikuun lopulla ministerityöryhmä teki linjauksen polttoturpeen riittävän varastoinnin turvaamisesta. Turpeen varmuusvarastoinnilla halutaan varautua ”mahdolliseen polttoaineiden niukkuuteen korvattaessa Venäjältä tapahtuneen hakkeen tuonnin päättymistä”. 

Yrjö Takkala on huolissaan Suomen Venäjä-riippuvuudesta.

Turvetuottajat hämillään

Turvetuottajien keskuudessa ministereiden linjaus on herättänyt hämmennystä ja ristiriitaisia tunteita. Karstulalainen turvetuottaja ja talonpoika Yrjö Takkala avaa tuottajien ajatuksia:

Totta kai olemme iloisia, että kotimainen energia ja erityisesti uusiutuva turve otetaan lopultakin huomioon kun valtiovallan taholla mietitään maamme huoltovarmuutta ja varautumista. Turveala on jo vuosien ajan yrittänyt saada ääntään kuuluviin, mutta poliitikoilla on kai ollut tärkeämpää mietittävää.

Takkalan mukaan Suomessa on ollut energiakriisi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän on yrittänyt jo usean vuoden ajan vedota päättäjiimme energian kotimaisuusasteen, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kohottamiseksi. Suomen kokonaisenergiasta on jo pitkään tuonnin osuus ollut yli 70%, ja siitä Venäjän tuonti yli 60%.

Takkalan ja useimpien muidenkin turvetuottajien mielestä energian kotimaisuusastetta olisi jo kansantalouden takia pitänyt lisätä samanaikaisesti kun keskityttiin vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämiseen. Ydinvoimalla, tuulivoimalla ja aurinkovoimalla ei Takkalan mielestä kyetä mailmalla tapahtuvien myllerrysten takia nopeasti reagoimaan ja korvaamaan energian tuontia.

Takkalan mukaan tuottajien keskuudessa hämmennystä herättää erityisesti päättäjiemme soutaminen ja huopaaminen energiaratkaisuissa. Sellaisena hän näkee ministerityöryhmänkin linjaukset.

– Piti tulla tämä Ukrainan sota ennen kuin päättäjämme havahtuivat pohtimaan energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta. Rekkamarssimme Helsinkiin sai kyllä huomiota, mutta keskeisiä päättäjiämme esittämämme viesti ei kiinnostanut. Nekin kansanedustajat, jotka olivat samoilla linjoilla kanssamme ja halusivat edistää kotimaisen energian käyttöä, joutuivat puolueissaan ja tiedotusvälineissä maalittamisen kohteiksi. Kabineteissa oli vaan päätetty ajaa turvetuotanto alas. Sen vauhdittamiseksi keksittiin turvetuottajille aivan järjetön tuotantokaluston romutuspalkkio. Kaikille romuttajille ei edes riittänyt sitä varten varatut rahat valtion budjetissa. Tämän kaiken päälle ympäristöjärjestöjen kampanjoinnilla ja median tuella kotimaisen energian tuottajat alennettiin kuuluvaksi kansakunnan pohjasakkaan. Turvetuotanto romahti heti, mutta se johtikin välittömästi Venäjän energian, erityisesti hakkeen tuonnin hurjaan kasvuun ja rahojen virtaamiseen Putinin hallinnolle. Jopa vihreät kauhistelivat kun turvetuotanto loppui niin nopeasti.      

Yrjö Takkalan mukaan ministerityöryhmän linjauksissa on useita seikkoja, jotka hämmentävät turvetuottajia.

-Päällimmäisenä on tietenkin tuo, että usean vuoden ajan jatkuneen turvetuottajien mollaamisen ja koko toimialan alasajon jälkeen yhtäkkiä pyydetäänkin turveala valtiovallan avuksi varmistamaan energian huoltovarmuus. Ei meiltä ole edes kysytty, olemmeko enää valmiita ministerityöryhmän linjaamiin ehtoihin. Turvetuottajien täytyy luottaa siihen, että heidän tuottamansa energia on Suomen tarvitsemaa perusenergiaa tulevaisuudessakin eikä vain vuoden tai kahden ajan kerrallaan.

Erityisesti kysymyksiä herättää ministerityöryhmän linjaus varata rahoitus turve-energian huoltovarmuuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Luulevatko ministerit todella, että tuotantonsa alasajaneet ja kalustonsa romuttaneet turvetuottajat investoivat miljoonia uuteen kalustoon ja käynnistävät tuotannon uudelleen ihan tuosta vaan yhden tai kahden vuoden takia? Ja luulevatko ministerit, että tuottajat käynnistävät huoltovarmuustuotannon niillä polkuhinnoilla, jotka aikoinaan heille saneltiin. Ministerityöryhmän linjaama varaus 20-25 miljoonaa euroa huoltovarmuuteen ei ole realistinen. Ovatkohan ministerit ottaneet huomioon edes sitä, että energian hinta- ja kustannustaso ovat muutoinkin nousseet. Tuolla rahamäärällä lämmitetään koko Suomi vain kaksi päivää tai vaikkapa Pietarsaaren kokoinen kaupunki yhden vuoden ajan. Miten ministerit olivat ajatelleet lämmittää muun Suomen?

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Suomi on luopunut turpeeseen perustuvasta varautumisjärjestelmästä ja turvevarastoista.- Suomi ja EU ovat kaavailleet, että venäläisen energian tuonti lopetetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Entäpä jo arvaamaton Venäjä päättääkin sulkea hanat jo ensi viikolla tai huomenna? Sähkön tuontihan kangertelee jo nyt. Kaasun tuontikin oli huhujen mukaan loppumassa jo viikolla 19. Entä jo Venäjä tekee Nato-päätöksemme takia energiakoston Suomelle jo ensi viikolla ja sulkee myös öljyn tuonnin?

Takkalan mielestä ministerityöryhmän linjauksessa on hämmentävää ja outoa myös se, että ministerit ovat siirtämässä vastuuta suomalaisten turvallisuudesta, omavaraisuudesta ja hyvinvoinnista kaukolämpölaitosten ja turvealan vastuulle.

– Kyllä se järjestämisvastuu kuuluu ensisijaisesti valtiovallalle. Ministeriryhmän linjaus tässä asiassa kuulostaa äkikseltään peräti vastuun pakoilulta.

Takkalan mukaan Suomi on Euroopan suurin Venäjän sotatoimien rahoittaja.

Suomiko päättää milloin Putin sulkee hanat?

Yrjö Takkala toteaa, että jos Venäjä sulkee Suomenkin energiahanat lähiaikoina kuten se teki jo kaasun osalta Bulgarialle ja Puolalle menevät ministerityöryhmän linjaukset heti uusiksi. Takkala hämmästelee ministerityöryhmän sinisilmäisyyttä:

Luulevatko ministerimme, että on Suomen hallituksen päätettävissä, milloin Putin tekee energiakoston ja sulkee hanat? Energiakosto voi olla Putinin välitön reaktio siinä yhteydessä kun Suomi hakee Naton jäseneksi.

Irti Venäjä-riippuvuudesta välittömästi!

Yrjö Takkalan mielestä Suomen on päästävä energiataloudessa irti Venäjästä mieluummin heti kuin vuoden päästä. Hänen mielestään mahdollisimman kattavan omavaraisuuden ansiosta Venäjä ei kykenisi kiristämään Suomea. Takkala sanoo, että  Venäjä on aina käyttänyt juuri energiaa vaikuttamisen välineenä. Se näkyy jo nyt muuallakin Euroopassa.

Energiaomavarainen Suomi ei olisi riippuvainen muistakaan maailman myllerryksistä, joita on aivan varmasti tulossa Ukrainan sodan jälkeenkin. Takkalan mielestä Suomessa ollaan nyt poikkeustilassa. Hän nostaa esille varsin hurjia, mutta perusteellisesti pohdittuja skenaarioita.

Suomi ei ole koskaan toisen maailmansodan jälkeen ollut näin vakavassa tilanteessa. Tämä koskee kaikkea varautumista ja joka ikistä suomalaista. Mikäli emme tee nopeita ratkaisuja kotimaisen energian ja ruuantuotannon turvaamiseksi meille syntyy humanitaarinen kriisi vaikka Venäjä ei hyökkäisikään Suomeen.

Yrjö Takkala on laskenut, että Suomi on energiaostoilla Venäjältä tukenut sen sotavarustelua yhteensä 48 miljardilla eurolla Krimin kaappauksesta eli vuodesta 2014 lähtien. Siinäkin olisi suuri syy siirtyä kotimaiseen energiaan.

Asukaslukuun suhteutettuna Suomi taitaa olla Euroopan suurin Venäjän sotatoimien rahoittaja!, painottaa Takkala.

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.

Kyse on myös kansantaloudesta

Yrjö Takkala on eri yhteyksissä yrittänyt jo vuosien ajan tuoda esille sitä, miten energian tuonti nakertaa koko Suomen kansantaloutta. Energian hinnan rajusta noususta johtuen kansalaisten ostovoima ja yritysten kilpailukyky ovat heikentyneet. Takkala on esittänyt jo vuosia sitten, että energian tuontia vaikkapa vain 25% vähentämällä toisi se kansantalouteen vuosittain noin 4 – 5 miljardin euron säästöt. Takkala nostaa esille myös Suomen kokonaistalouden ja jättimäisen velkataakan. Ellei suuntaa muuteta alamme olla todella lirissä, hän maalailee ja perustelee:

– Suomen valtionvelka takausvastuineen on 185 miljardia euroa, kuntien velat ovat yhteensä 48 miljardia ja kotitalouksien asuntovelat 100 miljardia. Hiilineutraaliksi siirtyminen vuoteen 2050 mennessä maksaa Suomelle vielä lisää 175 miljardia velkaeuroa.- Tämä velkasumma on yhteensä 508 miljardia euroa. Jokaiselle Suomen kunnalle se tasaisesti jaettuna tekisi 1,6 miljardia. Jokaista Suomen kunnanvaltuutettua kohti velkataakka olisi 57 342 815 euroa ja jokaista kansanedustajaa kohti 2,5 miljardia euroa.

– Vertailun vuoksi haluan vielä todeta, että Suomen vuosia valmisteltu ja kiistelty hävittäjähankinta maksaa tuohon verrattuna todella vähän, vain 10 miljardia euroa.

Ratkaisu on turve

Takkala ymmärtää, että poliitikoiden on vaikea tässä uudessa tilanteessa pyörtää mielipidettään aiemmin alasajamansa turpeen uudesta roolista ja kääntyä reilusti turvetuottajien puoleen Suomen energiaturvan varmistamiseksi. Vuosien työ ja propaganda kotimaista uusiutuvaa bioenergiaa eli turvetta kohtaan on kiusallista kääntää tässä hankalassa tilanteessa turpeen puolelle, toteaa Yrjö Takkala.

 – Takin kääntäminen on nyt sallittua ja hyväksyttävää. Niinhän tehtiin Natoonkin suhtautumisessa. Senkin äänestäjien suuri enemmistö hyväksyy. Myös uudenlainen suhtautuminen turpeeseen tässä kriittisessä tilanteessa olisi suurta valtioviisautta.

Takkalan mukaan Suomen hyödynnettävissä olevilla turvevaroilla voisimme kattaa koko Venäjän tuonnin 80 vuodeksi!

Suomessa on soita lähes 10 miljoonaa hehtaaria. Siitä energiakäyttöön soveltuu vain 12%. Kaikesta suoalastamme on energiatuotannossa ollut enimmillään vain noin 0,6%. Suojeltuna soita on jo yli 40% (suojelussa 12% ja lailla käyttökiellossa olevat ojittamattomat suot 30%). Turve on varastoitavissa olevaa huoltovarmaa energiaa. Sen prosessoi energiavalmiiksi kentällä aurinko ja tuuli.

Mikäli tuo koko 12% suoalastamme olisi energiataloutemme käytössä, meillä olisi siinä energiaa enemmän kuin Norjalla Pohjanmeren öljyssä!- Jokainen käyttöönotettu turvetuotantoalue on käytettävissä noin 20 vuoden ajan. Käytön jälkeen alueille voidaan istuttaa havupuita tai tehdä niistä kosteikkoja linnuille.

Turvetuotanto on turvallisuudenkin kannalta järkevää. Pienet turvetuotantoalueet ovat esimerkki hajautetusta tuotannosta. Risteilyohjuksilla ei kannata kenenkään tulla pommittamaan yhtä turveaumaa.

Tässä kriittisessä tilanteessa Takkalakaan ei esitä, että kaikki hyödynnettävissä oleva suoalamme otettaisiin heti tuotantoon. Uutta suota syntyy koko ajan lisää. Turve olisi nopeimmin käyttöönotettava energia kriisitilanteessa.

Riittäisi kun välittömästi otettaisiin tuotantoon vain se määrä uutta turvetta, jota meille syntyy vuosittain. Käyttäisimme vain koron, pääomaan emme koskisi.- Hyödyntämällä pelkästään turpeen vuotuisen kasvun olisi siitä saatava vuotuinen energian määrä 45 000 000 megawattia. Venäjän päättäessä lopettaa energian tuonnin sillä ja muilla käytössämme jo olevilla energiamuodoilla selviäisimme alkuvaiheessa pahimman yli. Venäjältä tuodun energian määrä on ollut vuosittain noin 160 miljoonaa megawattia. Ministerityöryhmän nyt esittämällä summalla Venäjän vuosittaista kokonaistuontia voitaisiin korvata turpeella vain puolen prosentin (0,5%) verran!-

Hyödyntämällä pelkästään tuon turpeen vuotuisen kasvun, turvaisimme sillä ensihätään nopeasti ja edullisesti kuntien ja kaupunkien kaukolämpölaitosten tarpeet sekä osittain myös teollisuuden tarpeet. Samalla välttäisimme jalostuskelpoisen puun käytön energiana.

Jotta turvealalla toimivat yrittäjät lähtisivät mukaan yhteisiin talkoisiin ripeästi on alle 10 hehtaarin tuotantoalueiden monimutkaisesta lupamenettelystä luovuttava.

Omavaraisuus on parasta ulkopolitiikkaa.

Metsät ensisijassa jalostukseen – pellot ruuantuotantoon

Takkala ei halua, että talousmetsiimme ja tuotantoon tarvittaviin metsiimme kajotaan venäläisen energian korvaamiseksi. Hänen mielestään Suomi tarvitsee metsät jalostettavaan tuotantoon.

 – Metsäteollisuus on turvattava, se on Suomen tärkein vientiala edelleenkin.- Tuon 45 miljoonan megawatin kattamiseksi pitäisi vuosittain harventaa talousmetsää noin 346 000 hehtaaria.

Takkala ei innostu myöskään Sitran ehdottamasta osmankäämistä tai ruokohelpipeltojen kylvämisestä energian tuotantoa varten. Esimerkiksi keinolannoitettua ruokohelpipeltoa pitäisi ottaa käyttöön 2 miljoonaa hehtaaria eli 85% koko Suomen nykyisestä peltoalasta, jotta siitä saataisiin energiaa tuo 45 miljoonaa megawattia. 

– Suomalaiset tarvitsevat kaikki peltomme ruuantuotantoon!

Entäs Vapo?

Yrjö Takkalan arvion mukaan Neova/Vapolla ei ole enää turvetuotannon alasajon jälkeen resursseja käynnistää omaa turvetuotantoa uudelleen. Vapo ehti viime vuoden lopulla valtiovallan suojeluksessa ja ohjauksessa irtisanoa kaikki sopimukset turvetuottajien ja urakoitsijoiden kanssa. Tämä johti myös massiiviseen kuljetuskalustojen hävittämiseen.

Kaiken muun hulluuden lisäksi valtionyhtiöt Vapo ja Fortum menivät suuressa viisaudessaan myymään 150 kaukolämpölaitostaan ja lämpöverkkoaan ulkomaalaisille noin vuosi sitten. Miten ihmeessä ranskalaiset sijoittajat näkivät kaukolämmön kannattavana sijoituskohteena, mutta valtio ja sen energiayhtiöt eivät nähneet? Vai olivatkohan sijoittajat Venäjän bulvaaneja? Sitäkään en ihmettelisi, Venäjä Putinin lähipiirissä olevine oligarkkeineen hallitsee miljardien salaisen siirtelyn muuallakin.

Yrjö Takkala on turvetuottaja, yrittäjä ja talonpoika Karstulasta sekä ”Turve on luokiteltava uusiutuvaksi” -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö 

Julkaistu 9.7.2022 klo 15:23.