Turvetuottajat pettyivät turvetyöryhmän raporttiin – ”Ala on hallitsemattomassa pudotuksessa ja tarvitsee pikaista apua, aikaa ei ole enää selvityksiin”

You are currently viewing Turvetuottajat pettyivät turvetyöryhmän raporttiin – ”Ala on hallitsemattomassa pudotuksessa ja tarvitsee pikaista apua, aikaa ei ole enää selvityksiin”
Hallitusohjelmassa on tavoite vähentää hallitusti turpeen käyttö puoleen, vuoteen 2030 mennessä. Nyt kuitenkin lisäverojen ja päästökaupan takia turpeen hinta laitoksille on kohonnut niin korkeaksi, että käyttö on romahtamassa 1/5:aan jo 2022 aikana. Turveyrittäjät eivät ole pystyneet ennakoimaan tälläistä tilannetta ja ilman valtion auttavia toimia suurin osa alan yli 500:sta yrityksestä joutuu vaikeuksiin ja lopettamaan.

Suomen Turvetuottajat Ry (STT ry) on jättänyt eriävän mielipiteen turvetyöryhmän loppuraporttiin.

STT ry:llä oli edustus Työ-ja elinkeinoministeriön laaja-alaisessa työryhmässä ja he antoivat omat selkeät toimenpide-ehdotukset nopeiksi toimenpiteiksi yrittäjien auttamiseksi. Loppuraportissa konkreettiset toimenpide-ehdotukset lievenivät lisäselvitysehdotuksiin toimenpiteistä. Tästä syystä STT jätti loppuraporttiin eriävän mielipiteen.

-Yrittäjät ja työntekijät eivät voi olla kuukauttakaan ilman tuloa. Eli korvauksilla ja auttavilla toimilla olisi todella kiire, painottaa Megaturve Oy:n Hannu Isokääntä, turvetyöryhmän jäsen.

Hallitusohjelmassa on tavoite vähentää hallitusti turpeen käyttö puoleen vuoteen 2030 mennessä. Nyt kuitenkin lisäverojen ja päästökaupan takia turpeen hinta laitoksille on kohonnut niin korkeaksi, että käyttö on romahtamassa viidesosaan jo vuoden 2022 aikana.


-Turveyrittäjät eivät ole pystyneet ennakoimaan tälläistä tilannetta ja ilman valtion auttavia toimia suurin osa alan yli 500:sta yrityksestä joutuu vaikeuksiin ja lopettamaan, toteaa Isokääntä.

Lämpövoimalat sanovat sopimuksia irti vedoten ylivoimaiseen esteeseen


Turveyrittäjät ovat sitoutuneet nostamaan turvetta aumoihin sopimusten mukaan, nyt kuitenkin on käynyt niin, että voimalaitokset sanovat sopimuksia irti vedoten ylivoimaiseen esteeseen (valtiovallan sitoutumiset päästökauppaan ja lisäverot).

Vielä vuosi sitten voimalaitokset ovat tehneet sopimuksia useammaksi vuodeksi, joita varten turvetuottajat ovat nostaneet sopimusvarastoa ja tästä aiheutuneet kulut sekä myös tulot jäävät saamatta. Valmiit turveaumat jää siis polttamatta. Tämä tilanne on turveyrittäjiä kohtaan täysin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen.

-Tätä eivät kaikki työryhmän jäsenet halunneet ymmärtää, vaan olivat päinvastoin eväämässä kaikki korvaukset ja avut, ihmettelee Hannu Isokääntä.


STT ry jätti eriävän mielipiteen työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan laaja-alaisen turvetyöryhmän loppuraporttiin, koska:


• Työryhmän tehtävänä oli selvittää keinoja, miten hallitusti vähentää turpeen käyttöä, eikä ehdottaa selvityksiä.
• Välittömät ja velvoittavat toimenpide-ehdotukset puuttuvat loppuraportista.
• ”turvetoimialan yrittäjien tilanteen parantaminen”- kohdassa toimenpide-ehdotukset eivät vastaa enää alkuperäistä työryhmän toimeksiantoa (alla) muutoksenhallinnan ja oikeudenmukaisuuden kannalta etenkin, kun otetaan huomioon vielä työryhmän toimikauden aikana toimialan yrittäjien edelleen pahentunut yleistilanne.
• Ala on tällä hetkellä hallitsemattomassa pudotuksessa ja tarvitsee pikaista apua, aikaa ei ole enää selvityksiin.


Laaja-alaisen turvetyöryhmän toimeksianto, maaliskuu 2020: ”Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä selvittää myös, miten muutos turpeen käytössä tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.”

Julkaistu 31.3.2021 klo 21:22.