• Artikkelin kategoria:Maakunta / Uutiset

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Pelmaan liittymää koskevan valituksen

You are currently viewing Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Pelmaan liittymää koskevan valituksen
Pelmaan liittymässä on tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia uuden tiejärjestelyn myötä.

Piia Kattelus-Kilpeläinen ja 595 muuta vaativat, että liikenne- ja viestintäministeriön päätös koskien Pelmaan liittymää ja tiesuunnitelmaa (valtatie 16 ja valtatie 18) kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Ratkaisun perusteluissa todetaan mm. että yleissuunnitelman laatiminen ei ole ollut tarpeen, ja että asemakaavoitus ei ole muodostanut estettä tiesuunnitelman hyväksymiselle, ja että tiesuunnitelman mukaista vaikutusta peltomaisemaan voidaan pitää hyväksyttävänä.

Lisäksi perusteluiden mukaan vuorovaikutuksessa tai kuulemisessa ei ole tapahtunut virhettä eikä tiehankkeen johdosta ollut tarpeen tehdä erillistä lapsivaikutusten arviointia, koska tiehanke ei liity välittömästi päiväkotiin.

Hallinto-oikeus toteaa myös, että valtateiden muutosten yhteydessä on väistämätöntä, että liikenneolosuhteet muuttuvat joiltakin osin. Valittajien esittämän perusteella ei voida katsoa, että tiesuunnitelma aiheuttaisi muita kuin tavanomaisia tilanteita liikenteessä. Hallinto-oikeuden mukaan ”mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää tulevassa suunnittelussa.”

Valituksen tekijät aikovat tutustua päätöksen perusteluihin eivätkä vielä tässä vaiheessa halua kommentoida mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

-Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu ei tullut minulle yllätyksenä. Perusteluiden osalta pidän sen sijaan käsittämättömänä oikeuden näkemystä siitä, että vakava liikenneturvallisuuden heikentyminen ja lisääntyneet onnettomuudet Pelmaan uudessa liittymässä olisivat ”tavanomaisia tilanteita liikenteessä”, lataa Piia Kattelus-Kilpeläinen.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu Pelmaan valitukseen on luettavissa Ylistaron ST1-huoltoasemalla.

Julkaistu 4.1.2022 klo 08:35.