Valio ostaa Nurmon Bioenergian – biokaasulaitos tulee olemaan Suomen suurimpia LNG-laitoksia

You are currently viewing Valio ostaa Nurmon Bioenergian – biokaasulaitos tulee olemaan Suomen suurimpia LNG-laitoksia
Rakennustyöt ovat käynnissä ja tuotantolaitos on tarkoitus ottaa käyttöön 2026. Laitos nousee Atrian Nurmon tuotantolaitoksen läheisyyteen. Kuva: Atria.com

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on toteuttanut Nurmon Bioenergia Oy:n enemmistöosakkeisiin oikeuttavan osakekaupan Heikas Oy:n ja muiden pienosakkaiden omistuksesta. Atria Suomi Oy jatkaa yhtiön vähemmistöosakkaana. Nurmoon valmisteilla oleva teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos on valmistuessaan yksi Suomen suurimpia nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksia.

-Olen iloinen, että olemme saaneet Nurmon Bioenergia Oy:lle Suomen Lantakaasu Oy:n kaltaisen, vakaan ankkuriomistajan, joka on sitoutunut pitkäjänteisesti kehittämään biokaasutuotantoa maataloussyötteistä, sanoo hankkeen alulle pannut Heikas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä.

Nurmoon valmisteilla oleva biokaasulaitos tuottaa alueen maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa kotimaista energiaa ja erityyppisiä biolannoitteita. Biokaasulaitos on suunniteltu Atrian Nurmossa sijaitsevan tuotantolaitoksen läheisyyteen ja sen rakennustöiden valmistelua on jo aloitettu. Hankkeen kehittäminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti ja biokaasulaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana. Hankkeella on voimassa oleva ympäristölupa ja sille on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön investointituki.

Nurmoon valmistuvan, nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen valmistuskapasiteetiksi on suunniteltu 117 gigawattituntia vuodessa. Määrä vähentäisi vuosittaista fossiilisen dieselin tarvetta 11,7 miljoonaa litraa, mikä osaltaan laskee liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 40 tuhatta tonnia.

-Enemmistöosakkuus Nurmon Bioenergia Oy:ssä on osa Suomen Lantakaasun tavoitetta kotimaisen lantabiokaasun tuotantoverkoston rakentamiseksi. Jyrki Heilä on tehnyt hienoa työtä lantabiokaasutuotannon edelläkävijänä ja on ilo saada luotsata Nurmon Bioenergiaa eteenpäin hyödyntäen jatkossa Suomen Lantakaasun osaajia, kertoo Suomen Lantakaasun liiketoiminnan kehityksestä Valiolla vastaava johtaja Leena Helminen.

-Atrialla ja Suomen Lantakaasulla on yhteiset tavoitteet edistää maatalouden biokaasuliiketoimintaa ja tuottaa elinvoimaa ja tuloja kotimaiselle maataloudelle, kertoo Atria Suomen teollisista toiminnoista vastaava johtaja Tauno Perälä

Perälän mukaan tämän hankkeen toteutuminen tarkoittaa hiilineutraalisuustavoitteemme edistymistä. 

-Nurmon Bioenergian hanke etenee nyt leveämpien hartioiden voimalla aiempien suunnitelmien mukaan. Atrian kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy siirtyy asteittain biokaasulla kulkevaan kalustoon elintarvikekuljetuksissa. Tavoitteena on saada noin 10 miljoonan kilon hiilidioksidipäästövähenemä vuoteen 2030 mennessä siirtymällä asteittain biokaasun käyttöön, painottaa Perälä.

Biokaasutuotannon yhteydessä syntyy myös hygienisoitua biolannoitetta paikallisten maataloustuottajien käyttöön. Suomen Lantakaasu Oy näkee myös biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksidin hyödyntämisessä mahdollisuuden osana Suomeen kehittyvää vetytalouden ekosysteemiä.

Julkaistu 28.2.2024 klo 10:03.