Valtuustoaloitteita Nurmon koulukeskuksen ja -hallin alueen kehittämisestä, Peräseinäjoen pyörätiestä ja henkilöstön bonuksista

You are currently viewing Valtuustoaloitteita Nurmon koulukeskuksen ja -hallin alueen kehittämisestä, Peräseinäjoen pyörätiestä ja henkilöstön bonuksista
Nurmoon esitetään tekonurmea, parkkipaikkoja ja urheilumahdollisuuksia, Peräseinäjoelle pyörätietä ja kaupungin henkilöstölle bonuksia säästötoimenpiteistä.

Seinäjoen kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa tehtiin neljä valtuustoaloitetta, jotka etenivät kaupunginhallituksen käsittelyn kautta tällä viikolla jatkovalmisteluun.

Valtuutettu Jouko Peltonen (kesk.) oli ensimmäinen allekirjoittaja aloitteessa, jossa vaaditaan Nurmon koulukeskuksen alueelle ”lisää parkkipaikkoja, parempi turvallisuusympäristö ja uusi hiekkatekonurmi koulukeskuksen tontin välittömään läheisyyteen”.

Nurmon koulukeskuksen tontti on oppilasmäärällä mitattuna Etelä-Pohjanmaan suurin yleissivistävän opetuksen keskittymä, sillä Kirkonkylän ala-asteella eli nykyisessä Valkiavuoren koulussa on 346 oppilasta, yläasteella 537 ja lukiossa noin 350 opiskelijaa eli yhteensä yli 1200 oppilasta tai opiskelijaa.

Koulukeskuksen kentät ovat edelleen hiekkapohjaisia, eivätkä ne aloitteen tekijöiden mukaan täysin palvele nykyajan vaatimusten mukaisen koululiikunnan (OPS) ja muun harrastepohjaisen liikunnan tarpeita. 

”Uusi hiekkatekonurmikenttä palvelisi 1200 oppilaan lisäksi aktiivisia urheiluseuroja ja harrasteryhmiä. Uusi kenttä tulisi tehdä koulukeskuksen läheisyyteen esim. Nurmohallin ja koulukeskuksen väliselle alueelle.

Uuden kentän myötä ratkeaisi pitkäaikainen ja hankala ongelma: koulukeskuksen parkkialueet eivät riitä opiskelijoiden ajoneuvojen parkkeeraukseen. Ongelma on pahentunut viime vuosina, syynä mm. mahdollisuus saada ajokortti jo 17-vuotiaana. Myös mönkijät ovat yleistyneet.”

Aloitteen tekijät arvioivat alueen olevan selvä turvallisuusriski, koska ala-astelaiset menevät parkkialueen läpi nykyiselle urheilukentälle. Pihan tukkoisuus heikentää pelastusajoneuvojen esteetöntä pääsyä yläasteen ja lukion etuoville.

Nurmohallin muutostyöt ja laajennus

Valtuutettu Jarkko Panu (kok.) esitteli aloitteen, jonka mukaan ”Nurmohallin alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma laajennusvarauksille eri urheilulajit ja urheilumuseo huomioiden ja suunnitelma toteutetaan mahdollisimman pikaisesti.”

Nurmohallin laajennustyöt ovat olleet jo jonkin aikaa suunnitteilla. Hallin salivuorot ovat aloitteen tekijöiden mukaan täynnä ja joka vuosi urheiluseurat jäävät ilman tarvitsemiaan harjoitustiloja.

”Kaupungin tulisi kiinnittää huomioita alueelliseen tasapainoon urheiluharrastusmahdollisuuksien osalta. Panostus vain yhteen urheilukeskukseen ei ole kaupungin strategian mukaista.

Maaseutukylien toimintaedellytyksiä ei ole parannettu, vaan niitä on vain pidetty yllä. Seurat eivät voi tällä hetkellä lähteä toiminnan laajentamiseen tai edes mainostamiseen, koska urheilutiloja ei ole tarjolla”, aloitteessa todetaan.

Myös Jarkko Panun aloitteessa oltiin huolissaan pysäköinnistä Nurmon alueella: ”Nurmohallin piha-alueen parkkitilaratkaisut selvitetään, ja jo nyt pysäköintiin käytettävät nurmialueet rakennetaan kunnollisiksi pysäköintialueiksi mielellään jo ennen talven tuloa.”

Kaupungin henkilöstölle palkitsemisjärjestelmä

Valtuutettu Olli Isopahkala (kesk.) ym. valtuutetut esittivät aloitteessaan Seinäjoen kaupungille ”henkilöstön palkitsemisjärjestelmää taloudellisen ja yrittäjämäisen ajattelun edistämiseksi”. 

Aloitteella on tarkoitus kannustaa henkilöitä edistämään taloudellista ajattelua muun muassa suunnittelun, suunnittelun ohjauksen, käytännön toteutuksen sekä laitehankinnan, huollon ja ylläpidon kustannuksiin. 

Ehdotus on kaksivaiheinen, jossa  palkittaisiin ensin aloitteen tekijät erillisen korvauskäytännön mukaisesti suhteessa saavutettuun säästöön ja toisessa vaiheessa ”merkittävän rahallisen aloitteen pohjalta syntyvä säästö tai kehitystoimi joka on laskettavissa ja osoitettavissa talouden tunnusluvuilla tulisi tarkastaa seuraavalla tilikaudella ja palkita rahallisella korvauksella tarkistuslaskennan jälkeen.

Aloitteenteko-oikeus on tarkoitettu sellaiselle henkilölle joka ei itse vastaa, ohjaa, suunnittele tai valvo kyseisen tehtävän toteutumista.”

Pyörätie tielle nro. 672

Valtuutettu Jarkko Ala-Riihimäki (ps.) ym. valtuutetut tekivät aloitteen, jossa esitetään Peräseinäjoen liikenneympyrästä Alavudelle johtavalla tielle pyörätietä. ”Peräseinäjoelta Alavudelle johtava tie n.ro 672 (Alavudentie) on mahdoton kulkea turvallisesti pyörällä tai jalan, koska koko matkalta puuttuu pyörätie Peräseinäjoen osuudelta.”

Pyörätie pitäisi alkaa aloitteen tekijöiden mukaan liikenneympyrästä, josta nykyään pääsee vain 3 muuhun suuntaa menemättä ajokaistaa pitkin.

”Vaadimme, että tieturvallisuuden nimissä,  tälle noin 3,5 kilometrin matkalle saadaan pikaisesti pyörätie ja lopulle tieosuudelle joko yksipuolinen pyörätie tai vähintään 1,2 metriä leveä.”

Parannettava alue on aloitteen mukaan 6,7 kilometriä pitkä.

Julkaistu 10.10.2021 klo 12:51.