• Artikkelin kategoria:Yleinen

Vastuullista päätöksentekoa – pidetään huoli kaikkein heikommista

You are currently viewing Vastuullista päätöksentekoa – pidetään huoli kaikkein heikommista

Suomalaisuuden liiton hallitus kokousti Seinäjoella Suojeluskunta ja Lotta Svärd-museossa. Historiallinen rakennus tarjosi arvokkaan, mutta modernin kokousympäristön yli satavuotiaalle poliittisesti sitoutumattomalle järjestölle, joka ajaa suomalaisuuden asiaa ja edistää erityisesti suomenkielistä kulttuuria. Kokouksessa istuessa ja puitteita ihaillessa tuli mieleen, että onneksi Seinäjoella on säästetty myös vanhaa rakennuskantaa.

Suomen kieltä tulee vaalia. Äidinkielemme on uhattuna erityisesti tiedemaailmassa, jossa englannin ylivalta on kohtuuton. Pidetään huoli siitä, että rikas ja erityinen kielemme säilyy vahvana kansalliskielenämme.

**********

Lokakuun kaupunginvaltuustossa päätettiin ikäihmisten ja lastensuojelun lisäresurssista kuten olin kaupunginhallituksessa esittänyt. Itselleni tärkeintä oli, että ikäihmisten kotipalveluun ja lastensuojeluun panostetaan riittävästi, koska kummankin palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä lisääntyy. Lisäksi Seinäjoella ikäihmisten kotihoidon piirissä on entistä huonokuntoisempia vanhuksia ja myös omaishoitajien voimat ovat koetuksella.

Ikäihmisten kotihoidon henkilöstöä on koulutettu kotikuntoutukseen. Liian tiukat resurssit johtavat siihen, että henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta käyttää ammattitaitoaan ja esim.kuntouttaa vanhuksia kotikäynnin yhteydessä. On myös huomioitava, että Seinäjoki on maaseutukaupunki, ja osa vanhuksista asuu pitkien välimatkojen päässä, joten siirtymiin kuluu myös aikaa.

Seinäjoen omaa laajennettua lastensuojeluyksikköä käynnistettäessä on äärimmäisen tärkeää huolehtia henkilöstön riittävyydestä. Lisäresurssit ovat siksi perusteltuja sekä vanhuksille että lapsille. Ikäihmisten kotihoitoon on jatkossakin kiinnitettävä huomioita, koska sen osuus tulee kasvamaan jo lähitulevaisuudessa.

Omaa toimintaa vahvistamalla on mahdollista vaikuttaa ostopalvelujen määrään ja tätä kautta hillitä ostopalvelujen kustannusten kasvua. Toiseksi oman toiminnan vahvistaminen takaa mahdollisuuden vaikuttaa johtamisen kautta siihen, miten palveluja tuotetaan ja että ikäihmiset ja lastensuojelun piirissä olevat saavat laadukkaita palveluja. Kolmas syy oman toiminnan vahvistamiseen on se, että tällöin voidaan verrata oman toiminnan hintaa ostopalvelujen hintaan. Ja valtuuston päätöksestä huolimatta sekä ikäihmisten että lastensuojelun palveluja tullaan jatkossakin hankkimaan ostopalveluina ja tätä kautta tuetaan paikallista yrittäjyyttä.

**********

Helsingin tuomiokirkon krypytassa järjestettiin äskettäin tapahtuma, jossa vaadittiin metsähakkuiden rajoittamista. Tapahtuman suojelijana toimi entinen arkkipiispa Kari Mäkinen. Kuten tämän lehden välissä oleva Maalainen-liite osoittaa, kasvaa metsävarantomme jatkuvasti, joten hakattavaa riittää. Viherpiipertäjä-kirkonmiehille voin sanoa, että suutari pysyköön lestissään ja pappi saarnastuolissaan. Jos ei omista maata kuin kukkaruukussa ja kokemus metsänhoidosta rajoittuu joulukuusen kasteluun, niin parempi olla suojelematta toisten metsiä.

Suomalainen metsätalous on maailmaan mittakaavassa erittäin vastuullista. Kirkosta puheenollen, nyt on seurakuntavaalit käynnissä. Onneksi Seinäjoella on mahdollisuus äänestää hyvää, kokenutta ja perinteisiä pohjalaisia arvoja ajavaa ehdokasta, kuten Juurakon Jussia Nurmosta.

Piia Kattelus

Julkaistu 7.11.2018 klo 08:09.