Voiko tällaista kähmintää tehdä muut kuin kokoomus?

You are currently viewing Voiko tällaista kähmintää tehdä muut kuin kokoomus?

Jos suuren miljardi-liikevaihtoa pyörittävän, osin valtio-omisteisen pörssiyhtiö X:n sopimuksissa, hallinnossa tai taloudessa olisi epäselvyyksiä, voisiko saman pörssiyhtiö X:n hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimia samaan aikaan saman pörssiyhtiö X:n tilintarkastajana?

Terve järkikin sanoo, että ei tietenkään voi.

Pörssiyhtiössä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön jäsen ei voi olla missään sidoksissa saati määräävässä asemassa tarkastettavaan yhtiöön nähden.

Mutta toisin on Ilmajoella.

Ilmajoella on tutkinnassa kunnan päivähoitosopimuksiin kohdistuvat epäselvyydet. Tai itse asiassa sopimuksia ei ole olemassakaan.

Ilmajoella selvitetään kunnan sopimuksetonta tilaa Seinäjoella sijaitsevaan Jump -päiväkotiin. Epäselvyyttä ja tutkintaa on meneillään siitä, että a) sopimuksia ei ole, b) päätökset päivähoidosta on tehty vastoin kunnan hallintosääntöä eikä kuntalaisia ole kohdeltu yhdenvertaisesti, c) osasta ajanjaksosta ei löydy minkäänlaista päätöstä, d) muut kuntalaiset eivät ole saaneet vastaavaa mahdollisuutta ja e) ostetut palvelut ovat kustannuksiltaan kalliimmat kuin yksityisen päivähoidon kulut omassa kunnassa.

Ilmajoella asiassa huseeraa keulakuvana kokoomuslainen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Juha-Pekka Karvonen. Karvonen ei ole jäävännyt itseään yhdessäkään pykälässä, kun asiaa on käsitelty tarkastuslautakunnassa. Ja palautetaan mieliin: Karvonen toimii tutkinnan kohteena olevan Jump-päiväkodin hallituksen puheenjohtajana.

Eli Ilmajoella kokoomuslainen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja tarkastaa johtamansa päiväkodin kanssa tehtyjä sopimuksia.

Palataanpa siihen pörssiyhtiöön X. Entäpä jos osin valtio-omisteinen pörssiyhtiö olisi tarkastuksen kohteena, niin tarkastaisiko sitä tilintarkastajana sama henkilö kuin pörssiyhtiö X:n hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Ei tulisi kuulonkaan.

Toisin on Ilmajoella.

Julkinen sektori edustaa lähes viidennestä Suomen bruttokansantuotteesta. Kaikista ostoista sen osuus on arviolta tuplasti suurempi.

Palvelujen yksityistäminen ei voi jatkua niin, että hyväveli-verkosto tekee päätöksiä kavereiden hyväksi ja vieläpä valvoo molemmilla puolilla pöytää asioiden hoitoa. Ongelma ei välttämättä ole vain kokoomuksen, mutta usein juuri kokoomuksella on tarve yksityistää palveluja. Miksiköhän?

Sami Kilpeläinen

Julkaistu 4.2.2021 klo 22:09.