Ylistaron Asulan alueen asemakaavaluonnos nähtävillä

You are currently viewing Ylistaron Asulan alueen asemakaavaluonnos nähtävillä
Asemakaavoituksen yhteydessä on tarkoitus osoittaa uusi katuyhteys Ylistarontieltä Rapakujalle parantamaan Asulan alueen liiketoiminnan saavutettavuutta.


Seinäjoen kaupunki on asettanut 11.12 Asulan asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuntalaisten nähtäville kaupungin nettisivuille. Lausuntoaikaa on  5.1.2021 asti.

Asemakaavaluonnoksessa valtatie 18 eli Pelmaan uusien tielinjausten myötä Ylistarontien syrjään jätetty osuus Asulan kohdassa lakkaa maantienä. Asemakaavan muutoksella se muutetaan kaduksi.

Alueelle on laadittu kaavaluonnos, missä Ylistarontie eli vanha VT 18, (Asulanoikoonen) on osoitettu katuna ja sitä on jatkettu uutena katuyhteytenä Rapakujaan. Matinpalontien katualue on poistettu ja liitetty viereisiin tontteihin. 

Asemakaavoituksen yhteydessä on tarkoitus osoittaa uusi katuyhteys Ylistarontieltä Rapakujalle parantamaan Asulan alueen liiketoiminnan saavutettavuutta.

Korttelissa 74 eli Matinpalontiellä olleet kulkuyhteysrasitteet on korvattu katuna. Korttelin käyttötarkoitus on muutettu liikekiinteistöjen korttelialue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi olemassa olevan asutuksen ja liikekiinteistöjen toiveesta.

Kaavassa Ylistarontien katualuetta ei ole osoitettu yhtä leveänä kuin tiealue on ollut korttelin 6 huoltoaseman ja liikekiinteistön kohdalla. Muutos mahdollistaa huoltoaseman piha-alueen laajentamisen Ylistarontien (Asulanoikoonen) suuntaan. Katualueen leveydessä on huomioitu mahdollinen myöhemmin toteutettava kevyen liikenteen väylä.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 5.1.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Kaavoituksen kulkua on arvioitu seuraavasti: 

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä joulukuussa 2020. Kaavaehdotus on nähtävillä helmikuussa 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan maaliskuussa 2021.

Julkaistu 11.12.2020 klo 17:59.