Nuorten syrjäytymiseen puututtava ajoissa

You are currently viewing Nuorten syrjäytymiseen puututtava ajoissa
Hannu Haapasalmi on Perussuomalaisten Seinäjoen kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas.

Nuorten syrjäytyminen on tänään yksi yhteiskunnan suurimpia ongelmia. Se on usein yhteydessä nuoren perhetaustaan ja kehitysympäristöön. Päihteisiin ajautunut nuori on kaikkein haavoittuvin. Suurimmat riskit syrjäytymiselle ovat päihde- ja mielenterveysongelmat, jotka usein kulkevat käsi kädessä.

Syrjäytymisen riski kasvaa, kun huono-osaisuus kasautuu, ja alkaa heikentää nuoren mahdollisuutta hallita omaa elämäänsä. Yksi ongelma ei vielä välttämättä horjuta nuoren elämää ja sen hallintaa. Nuoren ja hänen perheensä tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on todella tärkeää.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 työstä ja koulutuksesta syrjäytyneitä nuoria oli noin 60 000. Myönteiset kokemukset ja positiiviset rohkaisut vahvistavat lapsen ja nuoren itsetuntoa, itseluottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Se luo uskoa itsenäiseen selviytymiseen niin opinnoissa, työssä, kuin jokapäiväisessä elämässäkin.

Sanotaan, että nuorissa on meidän tulevaisuutemme, joten heidän hyvinvointinsa eteen on tehtävä kaikki mahdollinen. Olen valmis omalta osaltani huolehtimaan siitä, että yksikään lapsi tai nuori ei jää yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle.

Hannu Haapasalmi (ps)

kuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Julkaistu 25.5.2021 klo 12:22.