Nurmon tuulivoimaloilla valtavat maisemavaikutukset – päättäjät loistivat poissaolollaan

You are currently viewing Nurmon tuulivoimaloilla valtavat maisemavaikutukset – päättäjät loistivat poissaolollaan
Nurmon Isovuoren tuulivoimalat yhdessä Lamminnevan myllyjen kanssa Seinäjoen Jouppilanvuorelta katsottuna.

Torstaina Seinäjoen kaupungintalolla pidettiin Nurmoon tulevan tuulivoimalakaavan ympäristövaikutusten arvioinnin ns. YVA-selostuksen kuulemistilaisuus.

Toteutuessaan Nurmon taajaman läheisyyteen tulevat 6-8 tuulivoimalaa yhdessä niiden pohjoispuolelle Lapuan puolelle tulevan tuulivoimala-alueen kanssa muodostaisivat valtavan kokonaisuuden, joka näkyisi selvästi Seinäjoella jopa Halkosaareen asti. 

Tältä maisema näyttäisi Kitinojantieltä Halkosaaresta katsottuna.

Tilaisuudessa ihmeteltiin sitä, miten Isovuoren tuulivoima-alue tullaan yhteensovittamaan Lamminnevan tuulivoima-alueen kanssa, ja kysyttiin, miten Seinäjoen kaupunki tekee yhteistyötä Lapuan kaupungin kanssa. Seinäjoki tullee päättämään tästä Isovuoren tuulivoima-alueesta tietämättä, miten massiivinen on näiden kahden osittain päällekkäisen tuulivoima-alueen yhteisvaikutus.

Isovuoren hanke-alueelle tulisi 8 myllyä yhteisteholtaan 80 megawattia. Myllyjen ja tiestön alta kaadetaan 13-16 hehtaaria metsää. Voimajohdot tehdään maakaapeleina. Myllyjen tuottama sähkö menee Atrian Nurmon tuotantolaitoksen käyttöön.

Vain 2 valtuutettua paikalla

Nurmoon Atrian yhteyteen tulevan tuulivoimaloiden YVA-selostuksen kuulemistilaisuus kiinnosti vain kahta kaupunginvaltuutettua: Piia Kattelus-Kilpeläistä ja Kari Homia.

Perussuomalaisia tai kokoomuslaisia valtuutettuja ei salissa näkynyt, puhumattakaan vihervasemmistosta.

Tuulivoimalat nousisivat 270 metrin korkeuteen ja yhdessä Lapuaan suunniteltujen voimaloiden kanssa, voimaloista arviolta lähes 30 näkyisi Seinäjoelle asti punaisine valoineen.

Kuvassa YVA-menettelyn vaiheet. Nyt on menossa kuuleminen YVA-selostuksesta joka kestää 21.3. asti. Asukkailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä Isovuoren hankkeeseen.

Erämaa-alueen ja Hirvijärven luontomaisema tuhoutumassa

YVA-selostuksen kuulemistilaisuudessa paikalla oli lähinnä maanomistajia. Esille nousi, että kyseinen suunniteltu tuulivoimala-alue on täydellistä erämaata. 

Ihmetystä herätti myös se, että Hirvijärven rantamaisemaa on haluttu suojella siten, että rantarakennusten ja järven rannan väliin on jätettävä 14 metrin kasvillisuuskaista. Nyt auringonlaskun suuntaan tulevat korkealla paikalla olevat punaisia valoja sisältävät 270 metrin tuulivoimalat eivät aiheuta päättäjissä minkäänlaisia reaktioita.

Tuulivoimala-alueen sisälle jäävät metsästysmaja ja laavu. Tilaisuudessa myönnettiin myllyjen heikentävän alueen virkistyskäyttöä.
Seinäjoen entiset kaupunginjohtajat ”tarkkailivat” taustalla.
Julkaistu 24.2.2024 klo 11:59.