Kouran koulun tulevaisuus puhuttaa Seinäjoella

You are currently viewing Kouran koulun tulevaisuus puhuttaa Seinäjoella
Kaupungin viranhaltijat esittelemässä asiaa Kouran koulun vanhemmille. Kuvassa vs. perusopetusjohtaja Marika Ojala, kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi sekä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala.

Seinäjoen kaupunki järjesti Kouran koulun vanhemmille kuulemistilaisuuden 6.2. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös kaupunginvaltuutettuja ja median edustajia.

Kaupungin viranhaltijoista tilaisuudessa paikalla olivat sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala, vs. perusopetusjohtaja Marika Ojala, vs. erityisopetuksen rehtori Henna Malila sekä kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi.

Antti Takala korosti tilaisuuden aluksi, että mitään päätöstä Kouran koulun lakkauttamisesta ei ole tehty.

-Nyt toimitaan kouluverkkoselvityksen pohjalta, ja asioita vasta selvitetään. Aikanaan päätöksenteko tapahtuu kolmessa portaassa, lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja lopullisesti kouluverkkoa koskevat asiat päätetään kaupunginvaltuustossa, painotti Takala.

Oppilasmäärä kasvaa, mutta kasvu keskittyy kantakaupungin kouluihin

Seinäjoella perusopetuksessa on tällä hetkellä 7248 oppilasta. Luku on korkein mitä koskaan Seinäjoen historiassa on ollut.

-Oppilasmäärä nousee keskustan alueella ja lisääntyneen maahanmuuton vuoksi valmistavan opetuksen resursseja on lisätty, kertoi Takala.

Sivistystoimen menot ovat kymmenen prosentin kasvuvauhdissa ja tämä on Antti Takalan mukaan kestämätön menokehitys. Kasvaneet menot ovat vaikuttamassa myös koko kaupungin alijäämään, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvinvointialueilla siirtymisen jälkeen ovat sivistyspalvelut, mihin mm. perusopetus ja päivähoito kuuluvat, kaupungin isoin toimiala.

Lisäksi menoja ovat lisänneet se, että kasvanut oppilasmäärä kantakaupungin alueella kasvattaa tuntikehystä eli opetukseen annettavien tuntien määrää ja luonnollisesti pitää palkata myös lisää opettajia.

Kouran koulun tulevaisuus ratkeaa parin vuoden kuluessa

Antti Takala halusi muiden viranhaltijoiden kanssa painottaa sitä, että viranhaltijat esittelevät asioita virkavastuulla luottamushenkilöille ja luottamushenkilöt tekevät päätökset. Kouran koulun mahdollista lakkauttamista perustellaan säästöillä, joita tulisi opetuksen keskittämisestä Keski-Nurmon kouluun.

Koulun tulevaisuus tullee valtuuston päätettäväksi vuoden 2025 aikana. Kourassa on tällä hetkellä kolme opettajaa ja 48 oppilasta.

Julkaistu 7.2.2024 klo 14:57.