Seinäjoen asemanseudusta julkisen taiteen pilottikohde

You are currently viewing Seinäjoen asemanseudusta julkisen taiteen pilottikohde
Heikki Varjan pronssiveistos “Tuolta se tulee, tuolta se tulee” (1979) toimii lähtökohtana aseman taiteelle, ja saa ansaitsemansa paikan ja huomion uudella asema-aukiolla. Kuvaaja: Lasse Mattila, 2018.

Seinäjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 esityksen julkisen taiteen rahoituksesta osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia. Kaupungin toimialarajat ylittävä taidetyöryhmä on työskennellyt vuosia taiteen sisällyttämiseksi asemanseudun rakentamiseen. Taidetyöryhmään kuuluu asiantuntijoita kaupunkiympäristön ja elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialoilta sekä kaupungin kulttuuripalveluista.

Päätöksen johdosta Seinäjoen asemanseudulla pilotoidaan kerrosalaneliömetriin perustuva taidemaksu, jolla rahoitetaan julkisen taiteen integroimista asemanseudun rakentamiseen. Taidemaksu on asemanseudulla 7,5 euroa kerrosalaneliömetriltä, ja se rahastoidaan taidehankinnan kulujen kattamiseksi. Vastaavia rahoitusmalleja on ollut käytössä useissa aluerakennushankkeissa esimerkiksi Porvoossa, Tampereella ja Vaasassa.


Asemanseutu on vilkkaana liikenteen solmukohtana merkittävä rakennuskohde Seinäjoen kaupungille. Julkisen taiteen avulla asemanseudusta muodostuu alueena omaleimainen ja tunnistettava, kaupungin käyntikortti.


Taiteen avulla halutaan lisätä alueen viihtyisyyttä, kaupungin veto- ja pitovoimaa ja asukkaiden osallisuutta oman arkiympäristönsä suunnittelussa. Tavoitteena on rakentaa kokemuksellista ja mielekästä ympäristöä asukkaille, kaupungissa työskenteleville, vierailijoille ja ohi kulkeville.


Syksyllä on tarkoitus avata taiteilijahaku ja pyytää luonnoksia taiteesta asemanseudun rakennuskohteisiin. Asemanseudun taiteen suunnittelu- ja hankintaprosessit etenevät alueen suunnittelun ja rakentamisen sallimassa aikataulussa.

Julkaistu 8.6.2021 klo 16:31.